KHOA CƠ KHÍ ĐÀO TẠO KỸ SƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN CDIO

CDIO là một sáng kiến mới cho giáo dục, một hệ thống phương pháp, hình thức tích lũy kiến thức, kỹ năng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội.

Ngày nay, các trường ĐH trên thế giới đang áp dụng ngày càng rộng rãi hơn mô hình CDIO và những ưu điểm, hiệu quả của nó đã được khẳng định, kiểm chứng. Tại Trường Đại học Thủy Lợi cũng đang áp dụng CDIO cho các chuyên ngành như Kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo và Công nghệ thông tin.

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, có nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành, khởi nguồn từ Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). CDIO giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo. Chương trình đào tạo này được xây dựng một cách khoa học, hợp lý, logic, có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau.

CDIO là xu hướng đào tạo hiện đại

CDIO là một chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến, hiện đại.Về bản chất thì đây là một quy trình đào tạo căn cứ vào chuẩn đầu ra để xây dựng chương trình đào tạo. Do đó, chương trình đào tạo này được xây dựng đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn chặt chẽ.

Sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi thiết kế mô hình máy in 3D và máy phay 

Mục tiêu đào tạo theo CDIO là hướng tới việc giúp sinh viên có được kỹ năng cứng và mềm cần thiết khi ra trường, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội cũng như bắt nhịp được với những thay đổi vốn rất nhanh của thực tiễn đời sống xã hội.

Đặc điểm nổi bật của phương pháp đào tạo theo CDIO

Học tập tích hợp và trải nghiệm chủ động

Theo cách tiếp cận CDIO, sinh viên sẽ học được các kĩ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chế tạo sản phẩm, xây dựng quy trình và hệ thống cùng với kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo chú trọng thực hành chuyên nghiệp, bài bản. Chương trình này được gọi là học tập tích hợp. Học tập tích hợp có ưu điểm là cho phép sinh viên tận dụng thời gian để vừa học kiến thức, vừa học kĩ năng ứng dụng.

Sinh viên Khoa Cơ Khí lên phương án thiết kế máy phay CNC 3 trục và cùng thầy giáo thực hiện

Các sản phẩm thiết kế của sinh viên Khoa Cơ Khí

Cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng cao

Đào tạo theo mô hình CDIO giúp gắn kết được khả năng làm việc của sinh viên với yêu cầu của người tuyển dụng, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa việc đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực; giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi.

Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO là chương trình đào tạo tiên tiến với những ưu điểm lớn, đang được áp dụng ở nhiều trường khác nhau. Trường Đại học Thủy Lợi cũng đang áp dụng CDIO cho các chuyên ngành như Kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo và Công nghệ thông tin. Trường Đại học Thủy Lợi hứa hẹn là nơi đào tạo ra các kỹ sư theo chuẩn đầu ra theo khu vực và tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới.

  Gửi ý kiến phản hồi
795