TS. Nguyễn Tường Vi

http://khoacokhi.tlu.edu.vn/can-bo-giang-vien/tom-tat-ts-nguyen-tuong-vi-342

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nguyentuongvi1978@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

Chức vụ:           

Giảng viên

 

Các môn giảng dạy:

- Thực tập Truyền động thủy lực khí nén

- Động cơ đốt trong và hệ thống điều khiển

- Ô tô - Máy kéo.

- Máy xây dựng.

- Bảo dưỡng Sửa chữa Máy xây dựng

- An toàn vận hành Máy Xây dựng

- Thiết bị động lực

- Kỹ thuật bảo trì máy Công Nghiệp

- Ô tô chuyên dùng

- Hướng nghiên cứu:

- Mô hình hóa, mô phỏng buồng đốt động cơ đốt trong.

- Chẩn đoán trạng thái động cơ đốt trong, nhiên liệu thay thế trên động cơ đốt trong

- Thiết kế, chê tạo hệ thống truyền động thủy lực khí nén

Đào tạo:

- Từ 09/1996 đến 06/2001:      Kỹ sư, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Từ 10/2004 đến 10/2006:      Thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Từ 09/2009 đến 06/2014:      NCS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

- Từ 06/2014 đến nay :      TS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Kinh nghiệm:

- 2006 - 2019: Giảng dạy thực hành nghề tại trường Cao đẳng nghề CN HN

- 06/2019-nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi.

Đề tài nghiên cứu:

1. Tham gian đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel sang chạy nhiên liệu diesel-khí hóa lỏng" . Năm thực hiện: 2009;

2. Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên các động cơ diesel hiện hành

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Hoàng Đình Long, Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng lưỡng nhiên liệu khí hóa lỏng/diesel( LPG/diesel) cho động cơ diesel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học công nghệ Hàng Hải năm 2011, chào mừng 55 năm xây dựng và phát triển Đại học Hàng Hải Việt Nam, tháng 3/2011, tr 49÷54.

2. Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn,  Hoàng Đình Long, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện,  Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel 1 xilanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số ra đặc biệt tháng 10 năm 2011 chào mừng Hội nghị Cơ khí động lực lần 4 tổ chức tại ĐHBK Hà Nội và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐHBK Hà Nội, tr 96÷101.

3. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Thế Trực, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cung cấp khí hóa lỏng (LPG)  cho động cơ 1 xilanh sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel, Tạp chí Giao thông vận tải số ra tháng 7/2012, tr 41÷44

4.  Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Trịnh Xuân Phong, Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu diesel với khí thải, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số ra 1+2 năm 2017, tr 107÷112

5. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, Nghiên cứu mô phỏng sử dụng CNG trên động cơ xăng hiện hành bằng phần mềm AVL-Boost, 2019, Tạp chí xây dựng

6. Nguyễn Tường Vi, Ảnh hưởng của việc sử dụng LPG/DIESEL đến đặc tính phát thải của động cơ diesel, Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2020, tr. 3-5, ISBN 978-604-82-3869-8.

7. Nguyễn Tường Vi, Trần Tuấn Anh, SỬ DỤNG PHẦN MỀM AVL - CRUISE MÔ PHỎNG XE HYBRID PHỐI HỢP NGUỒN ĐỘNG LỰC KIỂU SONG SONG , Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2019, tr. 231-233, ISBN 978-604-82-2981-8.

8. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỬ DỤNG CNG TRÊN ĐỘNG CƠ XĂNG HIỆN HÀNH BẰNG PHẦN MỀM AVL-BOOST , Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2019, tr. 246-248, ISBN 978-604-82-2981-8.

9. Nguyễn Tường Vi, Phạm Văn Huy, Nghiên cứu sử dụng Dymethyl Ether cho động cơ ddiieeessel bằng phần mềm mô phỏng AVL-Boost, Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2020, tr. 3-5, ISBN 978-604-82-3869-8.

10. Nguyễn Tường Vi, Ngô Văn Dũng, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Syngas và góc phun sớm đến đặc tính phát thai của Động cơ lưỡng nhiên liệu Syngas/diesel  bằng phần mềm mô phỏng AVL-Boost, Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2020, tr. 3-5, ISBN 978-604-82-3869-8.

11. Nguyễn Tường Vi,  Bùi Thị Len, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Ngọc HùngẢNH HƯỞNG CỦA GÓC ĐÁNH LỬA SỚM ĐẾN ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CNG ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐỘNG CƠ XĂNG, Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2021, tr. 9-11, ISBN 978-604-82-5957-0.

12. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Trọng Dũng,  NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN SỚM ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LPG/DIESEL, Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2021, tr. 12-14, ISBN 978-604-82-5957-0.

Sách đã xuất bản

Vũ Minh Khương, Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Văn Kựu, Bảo dưỡng và Sửa chữa máy Xây dựng, 2021

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

- Mô hình hóa, mô phỏng buồng đốt động cơ đốt trong.

- Chẩn đoán trạng thái động cơ đốt trong, nhiên liệu thay thế trên động cơ đốt trong

- Thiết kế, chê tạo hệ thống truyền động thủy lực khí nén

Giới thiệu