Danh mục cán bộ Bộ Môn Kỹ thuật Ô tô

Nguyễn Đức Ngọc
Chức vụ :
Email :
Điện thoại:

Trần Triều Dương

Chức vụ :
Email :
Điện thoại:
Phạm Vũ Nam
Chức vụ :
Email :
Điện thoại:
Nguyễn Ngọc Linh
Chức vụ :
Email :
Điện thoại:
Bùi Đức Tiến
Chức vụ :
Email :
Điện thoại:
Nguyễn Văn Kựu
Chức vụ :Giảng viên
Email :Nguyenvankuu123@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0943 890 858
Đặng Ngọc Duyên
Chức vụ :
Email :
Điện thoại:

 

Trần Tuấn Anh
Chức vụ :
Email :
Điện thoại:

 

Dương Thị Hiện
Chức vụ :
Email :
Điện thoại: