Phạm Vũ Nam

Ths. NCS Phạm Vũ Nam

Địa chỉ làm việc:

P318, A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nampv@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

(024)3.563.1537

Fax:

 

Chức vụ:

 • Giảng viên

Các môn giảng dạy:

- Kết cấu tính toán ô tô;  

- Đồ án Kết cấu tính toán ô tô;

- Máy xây dựng;

- Đồ án Máy nâng;

- Máy nâng;

- Ứng dụng phần mềm trong tính toán kết cấu ô tô.

Hướng nghiên cứu:

- Kỹ thuật ô tô;

- Máy và công nghệ xây dựng;

- Phương pháp phần tử hữu hạn;

- Vật liệu FGM. 

 

Quá trình đào tạo:

- 8/2007 - 9/2011:                   Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi;

- 8/2015 - 8/2017:                   Thạc sĩ Ngành Cơ khí động lực - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- 12/2018 - nay:                        NCS Ngành Cơ kỹ thuật, Viện Cơ Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam. 

Kinh nghiệm:

- 2011 – 4/2016:                     Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng - Đại học Thủy lợi;

- 5/2016 - nay:                        Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia vi nhũ đảo tới tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ Diesel

2017

Đại học Thủy lợi

Thành viên

 

2

       

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

 1. P.V. Nam, N.N. Hùng, N.N. Minh, N.N. Linh (2016), Giải pháp nâng cao hiệu quả sàng tách mùn cho rác thải sinh hoạt, Tuyển tập hội nghị Khoa học thường niên năm 2016, Trường Đại học Thủy Lợi.
 2. Nguyễn ngọc Linh, Phạm Vũ Nam, Bùi Đức Tiến, Đặng Ngọc Duyên (2017), "Thuật toán bám theo cho máy rải ba bánh với cảm biến kiểu quét dây" Hội nghị KHCN Toàn quốc về Cơ khí - Động lực năm 2017, Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP HCM.
 3. Đặng Ngọc Duyên, Phạm Vũ Nam, Bùi Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Linh, "Vấn đề phân bố khối lượng khi thiết kế xe điện tốc độ thấp", Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017, Trường Đại học Thủy Lợi.
 4. B V Tuyen, P V Nam , B T Thu Hoai, N D Kien, "Vibration analysis of FGM beams carrying moving loads based on a new third-order shear deformable beam element theory", Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 2018.
 5. B T Thu Hoai, P V Nam, N Q Huan, N D Kien, "A first-order shear deformable C0 finite beam element
  for geometrically nonlinear analysis of FG sandwich beams" Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 2018.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

 1. Phạm Vũ Nam, Khương Thị Hà, Lê Anh Tuấn (2017) "Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ sấy nóng khí nạp đến quá trình cháy trong động cơ HCCI" số 9, tháng 8, 2017
 2. Nguyen Van Chinh, Pham Vu Nam, Nguyen Dinh Kien, “Buckling analysis of  two-directional funtionally graded sanwich plates based on a quasi-3D shear deformation Q4 element”, Journal of Science & Technology Development, Vietnam National University - Ho Chi Minh City, 2019
 3. Vu Nam Pham, Dinh Kien Nguyen, Buntara Sthenly Gan, “Vibration Analysis of Two-Directional Functionally Graded Sandwich Beams Using a Shear Deformable Finite Element Formulation”, Advances in Technology Innovation, Vol.4. No.3, 2019, pp 152 – 164, Japan 2019
 4. Nguyen Van Chinh, Pham Vu Nam, “Buckling analysis of two-directional functionally graded sandwich plates based on a quasi-3d shear deformation q4 element”, Vietnam Journal of Science and Technology 57 (6A) (2019) 161-170. 2019
 5. Dinh Kien Nguyen, An Ninh Thi Vu, Ngoc Anh Thi Le, Vu Nam Pham, “Dynamic Behavior of a Bidirectional Functionally Graded Sandwich Beam under Nonuniform Motion of a Moving Load”, Hindawi, Shock and Vibration, Volume 2020, Article ID 8854076, 15 pages, (ISI Journal, Q2) 2020
 6. Cong Ich Le, Vu Nam Pham, Dinh Kien Nguyen, “Free Vibration of FGSW Plates Partially Supported by Pasternak Foundation Based on Refined Shear Deformation Theories”, Hindawi, Mathematical Problems in Engineering,Volume 2020, Article ID 7180453, 13 pages, (ISI Journal, Q2). 2020
 7. Le Cong Ich, Pham Vu Nam, Nguyen Dinh Kien, “Free vibration of FG sandwich plates partially supported by elastic foundation using a quasi-3d finite element formulation”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 42, No. 1 (2020), pp. 63 – 86. 2020.
 8. Dinh Kien Nguyen,  Thi Thom Tran, Vu Nam Pham, Ngoc Anh Thi Le, “Dynamic analysis of an inclined sandwich beam with bidirectional functionally graded face sheets under a moving mass” European Journal of Mechanics / A Solids 88 (2021) 104276 (ISI Journal, Q1) 2021

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

 

Tên đề tài

 

Năm bảo vệ /Cơ sở đào tạo

 

Thiết kế kết cấu thép cần trục tháp nằm ngang kiểu QTZ80

ThS. Phạm Vũ Nam

 

 

Thiết kế kết cấu thép cần trục tháp nằm ngang kiểu QTZ80

ThS. Phạm Vũ Nam

 
 

Thiết kế xưởng dịch vu ô tô

ThS. Phạm Vũ Nam

 
 

Tính toán thiết kế hệ thống treo xe ô tô 7 chỗ.

ThS. Phạm Vũ Nam

 

 1.  

 

 1.  

 Tính toán thiết kế hệ thống lái xe ô tô 7 chỗ

ThS. Phạm Vũ Nam

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu