Nguyễn Ngọc Linh

Địa chỉ làm việc:

P318, A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nnlinh@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

(024)3.563.1537

Fax:

 

Chức vụ:

 • P. Giám đốc Trung tâm KH&CN Cơ học máy thủy lợi;

Các môn giảng dạy:

- Động lực học ô tô;  

- Kiểm soát không khí và xử lý tiếng ồn ô tô;

- Máy xây dựng;

- Đồ án Máy nâng;

- Phương pháp số và mô phỏng;

- Động học và động lực học máy.

Hướng nghiên cứu:

- Kỹ thuật ô tô;

- Máy và công nghệ xây dựng;

- Dao động ngẫu nhiên phi tuyến;

- Khai thác năng lượng từ dao động. 

 

Quá trình đào tạo:

- 8/1995 - 6/2000:                   Kỹ sư Cơ điện Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng;

- 8/2003 - 8/2006:                   Thạc sĩ Ngành Máy Xây dựng và Cơ giới hoá Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng;

- 12/2010 - 12/2014:               Tiến sĩ Ngành Cơ học kỹ thuật, Viện Cơ Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Kinh nghiệm:

- 2001 – 4/2016:                     Giảng viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 1;

- 5/2016 - nay:                        Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

- 5/2015 - nay:                        Phó giám đốc Trung tâm KHCN Cơ học máy Thủy lợi; Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi.

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Nghiên cứu thiết kế các loại máy ép cọc thuỷ lực với lực ép cao 250 – 800 T có khả năng tự di chuyển.

Mã số B2005-34-74

2005/2005

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Thành viên

 

2

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập phương án cải tạo tời kéo goòng EKOC-30

Mã số : B2007-03-16

2007/2008

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Thành viên

3

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đúc bó vỉa bê tông tự hành.

Mã số: 01C-01/08-2011-02

2011/2012

Thành phố Hà Nội

Thư ký đề tài

 

4

Tối ưu hóa tham số các hệ tiêu tán hoặc tích trữ năng lượng trong điều khiển và giám sát kết cấu

Mã số 107.04-2011.14

2011/2013

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia - NAFOSTED

Thành viên

5

Dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo máy đúc bó vỉa bê tông tự hành năng suất 30 m/h và 60 m/h

Mã số: P.2013.04

2013/2014

Thành phố Hà Nội

Thư ký đề tài

6

Nghiên cứu xây dựng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cho Máy thi công công trình hầm, ngầm sử dụng trong xây dựng

2016/2017

Bộ Xây dựng

Thành viên

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

 

 1. Nguyễn Thiệu Xuân, Nguyễn Ngọc Linh (2006) Nghiên cứu thiết kế cải  tạo máy rung để sản xuất tấm ngăn tường, hàng rào bằng bê tông cốt thép  cho các chung cư cao tầng, Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ kỹ thuật và tự động hoá - Nhà xuất bản Bách khoa Hà nội, tập II, 331.
 2. N.D. Anh, L.X. Hung, N.N. Linh (2012), On the equivalent linearization method using dual criterion, The 2nd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-2), August 16-17.
 3. N.D. Anh, N.N. Linh (2014), The effective range of the dual criterion of equivalent linearization method, National conference on Engineering Mechanics, Volumn 1, ISBN 978-604-913-233-9, pp 465-468.
 4. Nguyen Dong Anh,  Nguyen Ngoc Linh (2014), A weighted dual criterion of equivalent linearization method for nonlinear systems subjected to random excitation, National Symposium on Vibration and Control of Structures under Wind Action, February.
 5. Nguyen Dong Anh, Nguyen Ngoc Linh, Ninh Quang Hai (2014), A Weighted Dual Criterion for the Problem of Equivalent, Proceedings of the ASCE-ICVRAM-ISUMA conference, Institute for Risk and Uncertainty - University of Liverpool, UK, July 13-16.
 6. N.D. Anh, N.N. Linh (2015), Geometric illustration of several stochastic equivalent linearization criteria, The 16th Asian Pacific Vibration Conference, Hanoi University of Science and Technology, November 24-26.
 7. P.V. Nam, N.N. Hùng, N.N. Minh, N.N. Linh (2016), Giải pháp nâng cao hiệu quả sàng tách mùn cho rác thải sinh hoạt, Tuyển tập hội nghị Khoa học thường niên năm 2016, Trường Đại học Thủy Lợi.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

 1. Anh N.D., Hieu N.N., Linh N.N. (2012), “A dual criterion of equivalent linearization method for nonlinear systems subjected to random excitation”,  Acta Mech. March 2012, Volume 223, Issue 3, pp 645-654.
 2. N.D. Anh, N.N. Linh (2014), “A weighted dual criterion of stochastic equivalent linearization method”, VietNam Journal of Mechanics, Volume 4, November.
 3. Lưu Đức Thạch, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh (2012), Nghiên cứu khảo sát các thông số cơ bản cho máy đúc bó vỉa bê tông tự hành, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, số 13, tháng 8.
 4. Lưu Đức Thạch, Nguyễn Ngọc Linh, Vũ Anh Tuấn, Đoàn Hữu Trường  (2012) Nghiên cứu xác định các thông số động lực học của máng trọng lực vận chuyển vật liệu” Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, số 14, tháng 1.
 5. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh, Đoàn Yên Thế, Đặng Ngọc Duyên (2017):  Điều khiển bám quĩ đạo của máy rải loại 3 bánh bằng thuật toán bán theo, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, tập 11 số 4, 7-2017.

 

Dịch và biên soạn sách giáo trình:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn NCS:

 1. ………………………………
 2. ………………………………

 

Hướng dẫn Cao học:

 1. ………………………………
 2. ………………………………

 

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Tên đề tài

 1.  

Năm bảo vệ /Cơ sở đào tạo

 1.  

Tính toán thiết kế hệ thống kích đẩy chính của máy khoan hầm cỡ nhỏ đường kính 1,2 m

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 1.  
 1.  

Tính toán thiết kế hệ thống kích đẩy trung gian của máy khoan hầm cỡ nhỏ đường kính 1,2 m

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 1.  
 1.  

Tính toán thiết kế cổng trục 5T phục vụ thi công hầm bằng máy khoan hầm cỡ nhỏ

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 1.  
 1.  

Tính toán thiết kế cụm đầu cắt của máy khoan hầm cỡ nhỏ đường kính 1,2 m

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 1.  
 1.  

Tính toán thiết kế hệ thống khiên và lái đầu cắt của máy khoan hầm cỡ nhỏ đường kính 1,2 m

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 1.  

Giới thiệu