TS. Đoàn Yên Thế

 

Địa chỉ làm việc:

P312-314, A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

dythe@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

(024)38.533.082

Fax:

 

Chức vụ:

Trưởng Khoa Cơ khí;

Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ Cơ khí;

Trưởng Bộ môn Công nghệ Cơ khí 

 

Các môn giảng dạy:

-  Cơ sở thiết kế máy;  

-  Đồ án cơ sở thiết kế máy;

-  Tin học ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí;

-   Ma sát và mài mòn;

-   Phương pháp số và mô phỏng;

-  Độ tin cậy và tuổi thọ của máy;

-  Động học và động lực học máy;

-  Phương pháp nghiên cứu khoa học;

-  Quy hoạch thực nghiệm và xử lý số liệu.

Hướng nghiên cứu:

  -  Nghiên cứu thực nghiệm, mô hình hóa, mô phỏng ma sát mài mòn trong mô hình mài mòn 3 đối tượng;

  -  Nghiên cứu ma sát và vi ma sát, hệ thống bôi trơn và chất lượng bề mặt vật liệu; 

-  Thiết kế máy, cụm kết cấu và điều khiển máy công cụ CNC; 

-  Nghiên cứu thiết bị đo ma sát, mòn và làm tăng độ tin cậy cho máy;

-  Công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh in 3D …

Quá trình đào tạo:

  -  09/1991 đến 06/1996: Kỹ sư Máy xây dựng & Thiết bị thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi; 

  -  11/1997 đến 08/2000: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà nội; 

  -  12/2000 đến 08/2003: Thạc sĩ kỹ thuật ngành Công trình thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi; 

  -  03/2010 đến 12/2014: Tiến sĩ kỹ thuật ngành Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học kỹ thuật TU Bergakademie Freiberg – CHLB Đức; 

Kinh nghiệm:

  -  11/1996 - nay: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

  -  03/2015 - nay: Giám đốc Trung tâm KHCN Cơ học máy Thủy lợi; Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

  -  06/2015 - nay: Trưởng Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

  -  11/2016 - nay: Trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

Công trình/Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Tiêu chuẩn: Công trình thuỷ lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thuỷ lực - Thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật.

2007

Cấp bộ

Tham gia

 

2

Tiêu chuẩn: Công trình thuỷ lợi - Đường ống áp lực bằng thép - Dung sai chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, nghiệm thu-Yêu cầu kỹ thuật.

2007

Cấp bộ

Tham gia

3

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ công tác máy đào gẩu nghịch dung tích 0,6m3

2007

Cấp bộ

Phó chủ nhiệm đề tài

4

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thiết bị tự hành vớt chất thải rắn nổi, lơ lửng trên công trình thuỷ lợi.

2007

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tuổi thọ của cửa van trong công trình thuỷ lợi vùng nước mặn.

2008

Cấp bộ

Tham gia

 

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

 1. T.Y. Doan, K.M. de Payrebrune, M. Kröger, (2011): Experimental investigation of three-body abrasive wear with highpressure. In:4th GACM Colloquium on Computational Mechanics, Aug 31– Sep 2, 2011, Dresden, Germany.
 2. Yen The Doan, Kristin M. de Payrebrune, Matthias Kröger, (2012): Experimental Investigation of Friction Characteristics on three-body Abrasion with low Applied Loads. In: Proceedings of the 53. Tribologie-Fachtagung, Sep 24–26, 2012, Göttingen, Germany.
 3. Yen The Doan, Kristin M. de Payrebrune, Matthias Kröger, (2013): Influence Study of Wear Parameters in three-body Abrasion. In: World Tribology Congress WTC2013, Sep 9-13, 2013, Torino, Italia.
 4. Đoàn Yên Thế, (2015): Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính ma sát trong mô hình mài mòn ba đối tượng: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí, 06 tháng 11 năm 2015, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 5. Đoàn Yên Thế, (2015): Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến đặc tính ma sát của máy thí nghiệm ma sát mài mòn : Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2015, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 6. Đoàn Yên Thế, (2016): Nghiên cứu thực nghiệm mài mòn trong thí nghiệm mài mòn ba đối tượng: Hội nghị KH& CN toàn quốc về Cơ khí - Động lực, 13 tháng 10 năm 2015, Đại học Bách khoa Hà nội, Việt Nam.
 7. Đoàn Yên Thế, (2016): Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến cường độ mòn trong thí nghiệm mài mòn 3 đối tượng: Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 8. Đoàn Yên Thế, Nguyễn Đức Nam, Trần Duy Hậu, Đinh Văn Ninh, (2016): Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phay CNC 3 trục ứng dụng trong gia công gỗ, mica và kim loại màu: Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 9. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh, Đoàn Yên Thế, Đặng Ngọc Duyên (2017):  Điều khiển bám quĩ đạo của máy rải loại 3 bánh bằng thuật toán bán theo.  Hội nghị KH&CN lần thứ 10 của CLB Cơ khí- Động lực, tháng 07 năm 2017, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam.
 10. Đoàn Yên Thế (2017): Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến hệ số ma sát trong mô hình mài mòn 3 đối tượng: Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 11. Đoàn Yên Thế, Nguyễn Cao Thượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hiếu, (2017): Nghiên cứu thiết kế máy in 3D theo công nghệ FDM (Fused Deposition Modeling): Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 12. Đoàn Yên Thế, (2019): Ứng dụng công nghệ quét 3D trong qui trình công nghệ gia công cánh Tuabin nhà máy thủy điện: Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Đoàn Yên Thế (2019):  Nghiên cứu các thông số làm việc ảnh hưởng đến độ chính xác sản phẩm của máy in hai đầu phun theo công nghệ FDM. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi, Việt Nam.

Dịch và biên soạn sách giáo trình:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm

1

Thiết kế Chi tiết máy tập 1

Nhà xuất bản Quốc gia Hà nội

2013

Dịch và biên soạn

2

Thiết kế Chi tiết máy tập 2

Nhà xuất bản Quốc gia Hà nội

2013

Dịch và biên soạn

3

Động học và động lực máy tập 1 và tập 2

Nhà xuất bản Quốc gia Hà nội

2012

Dịch và biên soạn

 

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

STT

Tên đề tài

GVHD

Năm bảo vệ /Cơ sở đào tạo

 1.  

Nghiên cứu công nghệ quét 3D và ứng dụng thiết kế khuôn thổi chai nhựa

TS. Đoàn Yên Thế

ThS. Đoàn Khắc Hiệp

2017/ĐHTL

 

Tính toán và thiết kế cơ cấu tay co thủy lực

TS. Đoàn Yên Thế

KS. Nguyễn Thanh Hải

2017/ĐHTL

 1.  

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế và gia công chế tạo khuôn thổi chai đựng nước truyền dịch

TS. Đoàn Yên Thế

 

 

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng Helicoil trong tính toán thiết kế mối ghép ren

TS. Đoàn Yên Thế

 

 1.  

Nghiên cứu thiết kế máy thí nghiệm ma sát mài mòn

TS. Đoàn Yên Thế

2017/ĐHTL

 1.  

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế và gia công khuôn khuôn ép phun đế chân quạt

TS. Đoàn Yên Thế

2017/ĐHTL

 1.  

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC thiết kế và gia công khuôn thổi bóng nhựa

TS. Đoàn Yên Thế

2017/ĐHTL

 1.  

Nghiên cứu thiết kế cửa van và thiết bị đóng mở trên công trình trạm bơm Phú Mĩ - Bắc Ninh

TS. Đoàn Yên Thế

2017/ĐHTL

 1.  

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo động cơ đốt ngoài mô hình kiểu Beta

TS. Đoàn Yên Thế

2017/ĐHTL

 1.  

Tính toán thiết kế cổng trục Q = 30T phục vụ vận chuyển CONTAINER ở cảng biển

TS. Đoàn Yên Thế

2016/ĐHTL

 1.  

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế, gia công chế tạo khuôn thổi chai nhựa HDPE 0.5L

TS. Đoàn Yên Thế

KS. Nguyễn Văn Tài

2016/ĐHTL

 1.  

Thiết kế máy ép rác vào thùng contain 20m3 lắp trên xe hooklift hinno fm

TS. Đoàn Yên Thế

KS.Trần Đức Tính

2016/ĐHTL

 1.  

Thiết kế thùng container  20 m3 chứa rác lắp trên xe hooklift hino  fm

TS. Đoàn Yên Thế

KS.Trần Đức Tính

2016/ĐHTL

 1.  

Tính toán thiết kế cửa van tự động Clape trục ngang áp dụng trên tràn sự cố.

TS. Đoàn Yên Thế

ThS. Đỗ Xuân Cường

2016/ĐHTL

 1.  

Nghiên cứu, ứng dụng CAD-CAM-CNC kết hợp xung định hình trong thiết kế, gia công chế tạo cực và lòng khuôn vỉ thuốc

TS. Đoàn Yên Thế

ThS. Nguyễn Đức Nam

2016/ĐHTL

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo khuôn ép phun cho sản phẩm nắp hộp đựng giấy

TS. Đoàn Yên Thế

ThS. Nguyễn Đức Nam

2016/ĐHTL

 

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên:

STT

Tên đề tài

GVHD

Năm bảo vệ /Cơ sở đào tạo

 1.  

Thiết kế chế tạo máy khắc Laser ứng dụng trong khắc da, gỗ

TS. Đoàn Yên Thế

2017/ĐHTL

 

Giới thiệu