Bùi Đức Tiến

Bùi Đức Tiến

Các môn giảng dạy:

-           Động cơ đốt trong  

-           Cấu tạo ô tô

-           Hệ thống điện ô tô

Hướng nghiên cứu:

-           Hệ thống điện trên ô tô hiện đại

Đào tạo:

- Từ 9/2008 đến 6/2013:          Kỹ sư/, Trường Đại học Giao thông vận tải 

- Từ 9/2015 đến 11/2016:        Thạc sỹ, Trường Đại học Giao thông vận tải

Kinh nghiệm:

-      7/2017- nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi

-      4/2016-7/2017: Giảng viên tập sự, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi

Công trình:

Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế ô tô điện 4 bánh xe

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế:

 “Thuật toán bám theo cho máy rải ba bánh với cảm biến kiểu quét dây”. Hội nghị KHCN toàn quốc về CK-ĐL, TP.HCM, 2017

“Góc lệch của các bánh xe do ảnh hưởng của sự xoay khung xe khi quay vòng”. Hội nghị KHTN ĐHTL 2017

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

“Improving vehicle roll stability by LQR active anti-roll bar control” . International Conference on Engineering Research and Applications. 2018

Giới thiệu