ThS. Triệu Thị Minh Thu

 ThS. Triệu Thị Minh Thu

 

                Địa chỉ làm việc:

P316-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

                E-mail:

thutrieu@tlu.edu.vn

thutrieu.cdt@gmail.com

                Điện thoại:

0968.434.969

 

Các môn giảng dạy:

 • Kỹ thuật gia công cơ khí
 • Kỹ thuật đo
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Đồ án Công nghệ chế tạo máy
 • in học ứng dụng trong gia công cơ khí

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu các loại cảm biến và ứng dụng trong điều khiển tự động
 • Tự động hóa trong dây chuyền sản xuất. Ứng dụng phần mềm cơ khí trong mô phỏng hệ thống tự động hóa
 • Lập trình, ứng dụng các loại Vi Điều Khiển trong các Bo mạch điện tử

Đào tạo:

 • 9/2005-06/2010:     Kỹ sư, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • /2011-02/2013:   Thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Kỹ Thuật Minghsin, Đài loan

Kinh nghiệm:

 • /2016-nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Khoa Cơ khí, ĐHTL
 • 4-9/2015: Công ty TNHH Kenmec – Tập đoàn Kenmec Đài loan
 • 3-10/2014: Công ty Cổ phần Quốc tế Idearix Việt Nam

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Robot thăm dò và phát hiện khuyết tật đường ống

2010

Trường

 

Phụ trách phần điều khiển

Giới thiệu