PGS. TS. Vũ Minh Khương

 

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

khuongmv@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Giảng viên cao cấp, Nguyên trưởng bộ môn, Nguyên Trưởng khoa 

 

Các môn giảng dạy:

- Máy làm đất;  

- Đồ án Máy làm đất;

- Máy xây dựng.

Hướng nghiên cứu:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị xây dựng tại Việt nam;

- Nghiên cứu lựa chọn tổ máy làm đất tối ưu;

- Nghiên cứu quản lí kĩ thuật Máy làm đất;

- Nâng cao hệ số sẵn sàng của máy làm đất;

- Nghiên cứu quản lí hỏng hóc của các máy làm đất

- Quản lí nhiễm bẫn chất lỏng trong  công tác sửa chữa và bảo dưỡng máy.

Đào tạo:

- Từ 07/1974 đến 07/1979:      Kỹ sư, Trường Đại học Đại học Thủy lợi;

- Từ 07/1989 đến 01/1991:      Thạc sỹ, Trường Đại học IIT Bombay - Ấn Độ;

- Từ 01/1998 đến 01/2002:      Tiến sỹ, Trường Đại học Thủy Lợi. 

Kinh nghiệm:

- Từ 2/1980 đến 12/1980: Giảng Viên, Bộ Môn Cơ Kĩ Thuật, Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Từ 12/1980 đến 6/1983: Bộ Đội, Phòng Tổ Chức Động Viên, QK 7, TP HCM;         

- Từ 6/1983 đến  12/1985: Cán Bộ, Phòng Tổ Chức, Trường Đại Học Thuỷ Lợi;           

- Từ 12/1985 đến 6/1989: Giảng Viên, Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường Đại Học Thuỷ Lợi;

- Từ 6/1989 đến  01/1991: Học cao học, Học viện Công Nghệ Bom-bay, Ấn Độ;     

- Từ 1/1991 đến 6/2000: Giảng Viên, Phó Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường Đại Học Thuỷ Lợi;

- Từ 6/2001đến 6/2005: Giảng Viên, Trưởng Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường Đại Học Thuỷ Lợi;

- Từ 6/2005 đến 12/2007: Giảng Viên, Bộ Môn Máy Xây Dựng, Phó Khoa Khoa Cơ Khí,  Trường Đại Học Thuỷ Lợi;

- Từ 01/2008 đến 10/2016: Giảng Viên, Bộ Môn Máy Xây Dựng, Trưởng Khoa Khoa Cơ Khí,  Trường Đại Học Thuỷ Lợi;

- Từ 11/2016 đến nay: Giảng viên Cao Cấp, Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường Đại Học Thuỷ Lợi.

Công trình:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

1.Vũ Minh Khương. Nghiên cứu các loại bộ di chuyển trong máy thi công và cách lựa chọn. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2013, Trường Đại học Thủy Lợi.

2. Vũ Minh Khương. Giảm thiểu chi phí ĐVSP trong thi công đất. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2014, Trường Đại học Thủy Lợi.

3. Vũ Minh Khương. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chi tiết cắt đất đến hiệu quả của máy làm đất. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2015, Trường Đại học Thủy Lợi.

4. Vũ Minh Khương. Phân tích nhiễm bẩn trong Máy Làm Đất. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2016, Trường Đại học Thủy Lợi.

5. Vũ Minh Khương. Quản lí các hệ thống thủy lực trong máy làm đất. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20,  Cần Thơ 2017.

6. Vũ Minh Khương. Quản lý hỏng hóc máy làm đất. Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy Lợi 2017.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Vũ Minh Khương. Những nguyên tắc then chốt nâng cao hiệu suất công tác khai thác đá. Tạp chí Xây dựng - Số 12/97, pp 7 & 18.

2. Vũ Minh Khương. Xác định hệ số phối hợp tối ưu giữa máy đào và ô tô tự đổ trên cơ sở tính toán giá thành đơn vị sản phẩm với sự trợ giúp của chương trình máy tính. Tạp chí Thủy Lợi, Số 326/1999, pp 46-48.

3. Vũ Minh Khương. Xác định mối quan hệ tương quan giữa một số đại lượng trong tính toán máy xây dựng.Tạp chí Xây dựng, Số 9/99, pp 28.

4. Vũ Minh Khương. Phân tích Bảng giá dự toán ca máy hiện hành. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 4/2001, pp 239-240.

5. Vũ Minh Khương. Lựa chọn đồng bộ tổ máy làm đất theo quan điểm của nền kinh tế thị trường, Tạp chí Khoa học KT Thủy lợi & Môi trường, Số 7/2004, pp  27-31.

6. Vũ Minh Khương. Các nguyên tắc lựa chọn máy chủ đạo trong dây chuyền thi công đất, Tạp chí Xây dựng, Số 3/2006, pp 35-37.

7. Vũ Minh Khương. Các loại bộ di chuyển của máy thi công và cách lựa chọn. Tạp chí Xây dựng, Số 4/2006.

8. Vũ Minh Khương. Quản lý các hệ thống thủy lực trong máy làm đất. Tạp chí cơ khí Việt Nam số 5/2018.

Sách đã xuất bản

Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu:

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Đang cập nhật ...

Giới thiệu