TS. Phan Bình Nguyên

 TS. Phan Bình Nguyên

Địa chỉ làm việc:

P316, A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

phanbinhnguyen@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

 

Fax:

 

Chức vụ:

Giảng viên

Các môn giảng dạy:

-  Cơ sở thiết kế máy;  

-  Đồ án cơ sở thiết kế máy;

-  Nguyên lý máy

Hướng nghiên cứu:

  -  Precision Processing, self-organization processes

  -  Design/Fabrication of functional (wetting, slippery, frictional) surfaces

  -  Advanced materials and processes for heat transfer devices

Quá trình đào tạo:

  -  09/2001 đến 06/2006: Kỹ sư, Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại Bách khoa Hà Nội; 

  -  09/2009 đến 05/2011: Thạc sĩ, Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại Bách khoa Hà Nội; 

  -  10/2014 đến 03/2018: Tiến sĩ, Hệ thống cơ khí thông minh, Trường Đại học thủ đô Tokyo;

Kinh nghiệm:

  -  09/2006 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi, Việt Nam;

  - 09/2017 đến 03/2018: Trợ lý nghiên cứu (Research assistant), Trường Đại học thủ đô Tokyo, Nhật Bản; 

  -  06/2018 đến nay: Nghiên cứu sau tiến sỹ (postdoctoral researcher), Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tuổi thọ của cửa van trong công trình thuỷ lợi  vùng nước mặn.

2009

Bộ

Tham gia

2

Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền nhiệt hai pha

2020

Trường đại học Nagoya

Thành viên chủ chốt

3

Nghiên cứu phát triển vi hệ thống truyền nhiệt hai pha sử dụng các vật liệu và qui trình tiên tiến

2020

Trường đại học Nagoya

PCN

 

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

 1. Nguyen Phan, N. Watanabe, Y. Saito, S. Hayashi, H. Nagano (2019): Flat-Evaporator type Loop Heat Pipe with Hydrophilic Polytetrafluoroethylene Porous Membrane, 30th International Symposium on Transport Phenomena. Halong, Vietnam.
 2. Nobuyuki Moronuki, Nguyen Phan, (2016): Effect of structural design and infused lubricant of self-cleaning surfaces on durability against mechanical contact, 16th ICPE, JSPE, Hamamatsu, Japan.
 3. Nobuyuki Moronuki, Nguyen Phan (2016): Combination of silicon microstructure and aggregated cellulose nanofibers to improve liquid-infused-type self-cleaning function, Euspen: Special interst meeting. Copenhagen, DK.
 4. Nobuyuki Moronuki, Nguyen Phan, (2016): Fabrication of micro-/nano-pore arrays with metal- assisted chemical etching and surface modification aiming at liquid retaining function.  Proc. euspen, Nottingham, UK.
 5. Nguyen Phan, N. Moronuki (2015): Fabrication of high aspect ratio nanostructure with metal assisted chemical etching and surface modification aiming at self-cleaning function.  Proc. LEM21, Kyoto, Japan.
 6. Nguyen Phan, N. Moronuki, (2015): Relationship between metal-assisted chemical etching condition using self-assembled particle mask and obtained morphology. Proc. JSPE, Sendai, Japan.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

 1. N. Phan, H. Nagano. Fabrication and Testing of Miniature, Flat Evaporator Loop Heat Pipe with Polydimethylsiloxane and Molding Process. Experimental Thermal and Fluid Science, submitted (2019).
 2. N. Watanabe, N. Phan, Y. Saito, S. Hayashi, N. Katayama, H. Nagano. Operating characteristics of an anti-gravity loop heat pipe with a flat evaporator that has the capability of a loop thermosyphon. Energy Conversion and Management, submitted (2019).
 3. N. Phan, N. Moronuki. Combination of silicon microstructures and porous cellulose nanofiber structures to improve liquid-infused-type self-cleaning function. Precision Engineering, 51, pp. 638-646 (2018).
 4. N. Phan, N. Moronuki. Fabrication of high aspect ratio silicon micro-/nano-pore arrays and surface modification aiming at long lifetime liquid-infused-type self-cleaning function. JAMDSM, 11, pp. JAMDSM0013 (2017).
 5. N. Moronuki, N. Phan, N. Keyaki. Fabrication of high aspect ratio silicon nanostructure with sphere lithography and metal-assisted chemical etching and its wettability. IJAT, 10, pp. 971-976 (2016).
 6. Phan Binh Nguyen. Nghiên cứu về dạng dữ liệu STL và ứng dụng vào gia công cắt gọt. Tạp chí Cơ khí Việt nam. 110-115 (2013).
 7. Phan Binh Nguyen. Nghiên cứu lý thuyết tạo hình và xây dựng phần mềm tự động thiết kế bánh răng hypoid. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, 71-75 (2012).

 Dịch và biên soạn sách giáo trình:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm

1

Thiết kế Chi tiết máy

Nhà xuất bản Quốc gia Hà nội

2013

Biên soạn

2

Động học và động lực máy tập 1

Nhà xuất bản Quốc gia Hà nội

2013

Biên soạn

3

Định kích thước và dung sai hình học

Nhà xuất bản Quốc gia Hà nội

2013

Dịch và biên soạn

 

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

STT

Tên đề tài

GVHD

Năm bảo vệ /Cơ sở đào tạo

 1.  

2 đề tài

Hoang Duc Bang,

Phan Binh Nguyen

2013/ ĐHTL

 

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên:

STT

Tên đề tài

GVHD

Năm bảo vệ /Cơ sở đào tạo

1

2 đề tài

Phan Binh Nguyen

2012/ĐHTL

2

2 đề tài

Phan Binh Nguyen

2013/ ĐHTL

Giới thiệu