Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Địa chỉ làm việc:

P-116, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

trantuananh@tlu.edu.vn; tuananh.oto4@gmail.com.

Điện thoại:

0349728028

Fax:

0243 563 3351

Chức vụ:

Giảng Viên 

Các môn giảng dạy:

- Thực tập chẩn đoán sửa chữa ô tô.  

- Thí nghiệm và dăng kiểm ô tô.

- Thực hành trang bị điện và thống điều khiển điện tử điện trên ô tô.

- Thực hành cấu tạo ô tô.

- Thực hành động cơ đốt trong. 

Hướng nghiên cứu:

-  Phối hợp nguồn động lực trên xe Hybrid bằng phần mềm AVR-Cruil.

-  Nghiên cứu chế tạo xe điện

-  Nghiên cứu chế tạo các mô hình dạy học như: Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu; hệ thống khởi động; hệ thống đánh lửa, hệ thống phun xăng…..       

Đào tạo:

- Từ tháng 9/2009 đến 6/2013:Kỹ sư , Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

- Từ 10/2014 đến 5/2016: Thạc sỹ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm:

- 2013 -10/2018: Giảng viên – Trường CĐN Công Nghiệp Hà Nội.

- 11/1999-3/2002: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại Học Thủy Lợi.

Đề tài nghiên cứu:

  1. Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực cho xe Hybrid bằng phần mềm AVL- Cruise.

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

  • Bài báo đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải, bài đăng vào số 5/2016 và phát hành trong tháng 5/2016.Tên bài báo “Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực xe hybrid kiểu song song bằng phần mềm AVL-Cruise”. Tác giả PGS.TS Khổng Vũ Quảng, TS. Trần Đăng Quốc, Th.S Trần Văn Đăng, KS. Trần Tuấn Anh.

Giới thiệu