ThS. Nguyễn Thanh Hải

 ThS. Nguyễn Thanh Hải

    

 

 

Địa chỉ làm việc:

P316-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nthai@tlu.edu.vn;

haint1612@gmail.com

Điện thoại:

0243-853-3082(CQ)

096-294-1992  (DĐ)

Fax:

…………………

Chức vụ:

Giảng viên 

Các môn giảng dạy:

-     Cơ sở thiết kế máy 1  

-     Cơ sở thiết kế máy 2

Hướng nghiên cứu:

-     Chẩn đoán kỹ thuật

Đào tạo:

- Từ 8/2010 đến 6/2015           : Kỹ sư, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Từ 9/2015 đến 12/2017                : Thạc sỹ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm:

-  3/2016-nay: Giảng viên tập sự, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

  1. Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thanh Hải, 2015, Chẩn đoán dao động cho thiết bị quay bằng phương pháp trung bình hóa đồng bộ cải tiến, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Đà Nẵng, 03-05/08/2015

Giới thiệu