Nguyễn Văn Kựu

Tóm tắt: Nguyễn Văn Kựu

Nguyễn Văn Kựu

Địa chỉ làm việc

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

E-mail

Nguyenvankuu123@tlu.edu.vn

 

 

Điện thoại

0943 890 858

Fax

 

Chức vụ

Giảng viên

 

Các môn giảng dạy:

- Máy xây dựng

- Máy làm đất

- Bảo dưỡng và sửa chữa Máy xây dựng

- Chẩn đoán và sửa chữa ô tô

- An toàn vận hành ô tô

- Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô

Hướng nghiên cứu:

- Fluid Engineering

- Vehicle Dynamic

- Genetic Algorithm

- Automotive Engineering

- Dynamics of high – speed vehicles

Đào tạo:

- Từ 09/2008 đến 05/2013: Kỹ sư, Trường Đại học Giao thông Vận tải

- Từ 01/2014 đến 10/2015: Thạc sỹ, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Kinh nghiệm:

- 05/2016 - nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi.

Tạp chí khoa học trong nước:

  1. Nghiên cứu thiết kế, chế thử búa rung thủy lực 70 tấn ở trong nước – PGS.TS. Thái Hà Phi;ThS.Vũ Văn Trung;KS. Nguyễn Văn Kựu – Tạp chí GTVT- Bộ GTVT.
  2. Nghiên cứu phương pháp xác định các thông số khai thác hợp lý của thiết bị thi công cọc xi măng – đất trong công nghệ cọc vít ATT để gia cố nền móng các công trình giao thông ở Việt Nam – PGS.TS. Thái Hà Phi; KS. Nguyễn Văn Kựu; ThS. Phạm Đình Nam - Tạp chí GTVT- Bộ GTVT.

Hội nghị khoa học :

  1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới các thông số động lực học cơ bản của hệ thống truyền động thủy lực chuyển động tịnh tiến; Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Đức Ngọc; Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 2016, Trường Đại học Thủy Lợi.
  2. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ADAMS trong khảo sát dao động tổ hợp ô tô sơ mi rơ mooc; Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Văn Kựu; Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 2016, Trường Đại học Thủy Lợi.
  3. Nghiên cứu xây dựng mô hình bài toán động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động hệ di chuyển của máy sàng nền đá Ballast RM – 74BRU, Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Đức Ngọc, Đặng Ngọc Duyên; Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20 – TP. Cần Thơ, năm 2017.

 

Đề tài nghiên cứu khoa học :

 

TT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Đề tài cấp(NN, Bộ, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thiết kế chế thử búa rung thủy lực 70 tấn

2014

Cấp Bộ

Tham gia

2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ thi công dự ứng lực

2014

Cấp Bộ

Tham gia

3

Nghiên cứu thiết kế mô hình ô tô điện bốn bánh xe

2017

Cấp trường

Thư ký

 

Giới thiệu