TS. Nguyễn Công Nguyên

 

Địa chỉ làm việc:

Bộ môn: Công Nghệ Cơ Khí, Khoa Cơ Khí – Trường Đại học Thủy Lợi.

175 Tây Sơn- Đống Đa – Hà Nội

E-mail:

ngcnguyen@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

0979.931.996

Fax:

…………………

Chức vụ:

…………………. 

Các môn giảng dạy:

-  Công nghệ chế tạo máy

-   Dung sai lắp ráp và Kỹ thuật đo

Hướng nghiên cứu:

  -   Công nghệ chế tạo máy, CNC/CAD/CAM

 •   -   Công nghệ tạo mẫu nhanh 3D-Printing:

Đào tạo:

            -   Từ 10/1989-6/1994:   Học đại học tại khoa cơ khí, trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội,. Đề tài: Thiết kế tời nâng cửa van 10 tấn vừa chạy điện vừa quay tay.

            -   Từ 10/1997-6/2000:   Học văn bằng hai, ngành công nghệ thông tin tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đề tài tốt nghiệp: Ứng dụng điều khiển tự động PLC cho thang máy 5 tầng.

            -   Từ 10/1999-10/2001: Học cao học ngành cơ khí tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đề tài: Thiết kế các chương trình con cho máy phay CNC.

            -   Từ 12/2008-8/2017: Nghiên cứu sinh tại trường ĐH tổng hợp TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức. Đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác kích thước của các chi tiết được chế tạo bằng công nghệ 3D-Printing (An Investigation of improving the dimensional Accuracy of Parts produced by 3D-Printing-Manufacturing).

Kinh nghiệm:

 •  -  Từ 04/1996 đến 09/2008: Giảng viên tại khoa Cơ Khí – ĐH Thủy lợi Hà Nội
 •  
 •  -   Từ 10/2008 đến 8/2017: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH kỹ thuật tổng hợp TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức. Có tham gia các dự án giảng dạy và hướng dẫn thực hành cho sinh viên tại trường này.
 •  
 •   -   Từ 09/2017 đến nay: Giảng viên tại khoa Cơ Khí – ĐH Thủy lợi Hà Nội

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

 •   -  2003: Tạp chí cơ khí Việt Nam, “Sự phát triển của công nghệ CNC/CAD/CAM ở Việt Nam”.
 •  
 •   -  2005: Tạp chí cơ khí Việt Nam, “Ứng dụng Master CAM trong lập trình gia công trên máy phay”.
 •   -  Dinh Van Dinh (2002). Successive algorithm for construction of equation of motion of constrained mechanical systems. Vietnam Journal of Mechanics, NCST of Vietnam, Vol.24,No.2, pp 101-114.
 •  
 •   -  Khuong Vu Minh (2016).Kiểm soát nhiễm bẩn máy xây dựng. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 7, tập 1, NXB Đại học Quốc gia, Hà nội,2016.

 

Giới thiệu