PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

tuan_na_mxd@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Trưởng bộ môn 

 

Các môn giảng dạy:

- Kỹ thuật thủy khí.  

- Máy sản xuất vật liệu xây dựng.

- Máy xây dựng.

- Máy bơm nước.

Hướng nghiên cứu:

- Cơ học Chất lỏng phi Niu-tơn (Non-Newtonian fluid mechanics)

- Bio-fluid dynamics

- Rheology

- Giảm lực cản (drag reduction)

- Truyền nhiệt (heat transfer)

- Truyền động thủy lực (fluid power)

Đào tạo:

- Từ 09/1992 đến 06/1997:      Kỹ sư, Trường Đại học Đại học Thủy lợi

- Từ 03/1999 đến 12/2000:      Thạc sỹ, Trường Đại học Liege (Bỉ) - ĐH Bách khoa Hà Nội

- Từ 10/2009 đến 03/2013:      Trường Đại Học Thủ Đô Tokyo 

Kinh nghiệm:

- 10/1999  -  nay: Giảng viên, Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường ĐHTL.

- 2007 - 2009: Giảng viên, Phó Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường ĐHTL.

- 2016 - nay: Giảng viên, Trưởng Bộ Môn Máy Xây Dựng, Khoa Cơ Khí,  Trường ĐHTL.

Công trình nghiên cứu:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

1. Y. Kobayashi, Nguyen Anh Tuan, H. Mizunuma “Visualization of shear induced structure using two cross laser sheets” Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2015.

2. H. Mizunuma, Y. Kobayashi, Nguyen Anh Tuan, “Advective growth of shear induced structure in drag reducing surfactant solutions”, ERCOFTAC/PLASMAERO, 10-12 Dec. 2012, Toulouse, France.

3. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Drag reduction in high shear turbulent flows of surfactant solutions”, Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2012.

4. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Influence of counter-ion concentration on the impinging jet of surfactant solutions”, ASME-JSME-KSME 2011 Joint fluids Engineering Conference: Volume 1, Symposia – Parts A, B, C, and D, Pages 3355-3362, July 24-29 2011.

5. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Additive turbulent drag reduction in high shear flow”, The Society of Rheology 83rd Annual Meeting. Cleveland, Ohio, USA, in poster, October 2011.

6. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Additive turbulent drag reduction in high shear flow”, Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2011.

7. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Impinging jet of surfactant solutions”, Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2010.

8. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Thành Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đường kính ống đến hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối bằng dung dịch surfactant trong ống mặt cắt tròn”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ 2017.

9. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Thành Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối bằng hoạt chất bề mặt trong đường ống mặt cắt hình chữ nhật”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ 2017.

10. Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thành Quan sát hình ảnh trực tiếp cấu trúc sinh ra do trượt với dung dịch surfactant trong kênh có mặt cắt hình chữ nhật”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ 2017.

11. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh. “Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Counterion đến khả năng giảm lực cản của dung dịch Surfactants”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên, Trường Đại học Thủy Lợi 11/ 2016.

12. Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn “Nghiên cứu tổ hợp dòng phun tác động trực giao lên bề mặt”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 11/ 2015

13. Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu dòng phun dung dịch giảm lực cản Surfactant tác động vuông góc lên bề mặt phẳng ứng dụng trong làm mát chu trình kín”, Hội nghị khoa học - công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, TP HCM 11/2015

14. Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Giảm lực cản dòng chảy rối bằng hoạt chất bề mặt Surfactant”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Đà Nẵng 7/2015

15. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu dòng phun vuông góc với bề mặt phẳng sử dụng dung dịch giảm lực cản”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Đã Nẵng 7/2015

16. Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu dòng phun tia tác động vuông góc lên bề mặt ứng dụng trong hệ thống làm mát chu trình kín”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy lợi năm 2014.

17. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, “Khảo sát hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối bằng các chất phụ gia”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy lợi, năm 2014.

18. Phạm Văn Nghệ, Lê Gia Bảo, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu một số dạng tạo hình kim loại bằng công nghệ dập thủy lực”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học lần thứ 14, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, 10/2006

19. Lê Gia Bảo, Phạm Văn Nghệ, Đinh Bá Trụ, Nguyễn Anh Tuấn, “Công nghệ tạo hình kim loại bằng nguồn chất lỏng cao áp”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10/2006

20. Phạm Văn Nghệ, Lê Gia Bảo, Đinh Bá Trụ, Nguyễn Anh Tuấn, “Công nghệ tạo hình biến dạng kim loại bằng nguồn chất lỏng cao áp”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn  quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 8, Thái nguyên, 2006

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Nguyen Anh Tuan, Yuki Kobayashi, Hiroshi Mizunuma, “Turbid and transparent shear-induced structures in dilute cationic surfactant solutions”, Journal of Rheology, 61 (1) (Jan. 2017), pages 83 – 92.

2. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Advection of shear-induced surfactant threads and turbulent drag reduction”, Journal of Rheology, 57 (6) (Nov. 2013), pages 1819 – 1832.

3. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “High-shear drag reduction of surfactant solutions”, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 198 (Aug. 2013), pages 71–77.

4. Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Laminar and turbulent impinging jet in surfactant solutions”, Nihon Reoroji Gakkaishi (Journal of Rheology Society, Japan) Vol. 41, No. 2 (May 2013), pages 67-73.

Sách đã xuất bản

Thành tích nghiên cứu khoa học:

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Đang cập nhật ...

Giới thiệu