ThS. Ngô Văn Trúc

Địa chỉ làm việc:

Bộ môn Công nghệ cơ khí, P. 316 Nhà A1, Khoa Cơ Khí, Đại học Thủy Lợi.

Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

E-mail:

ngotruc@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 +84-936716393

Fax:

 

Chức vụ:

Giảng viên

     

    Các môn giảng dạy:

- Vật liệu kỹ thuật

- Tính chất cơ học Vật liệu

- Kỹ thuật nhiệt

- Nhiệt động học

- Truyền nhiệt

- Thermodynamics (dành cho chương trình tiên tiến dạy bằng Tiếng Anh).            

     Hướng nghiên cứu:

  -  Vật liệu kim loại, ăn mòn và bảo vệ kim loại.

  -  Vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong tụ điện, cảm biến, thiết bị điện tử.

  -  Vật liệu tiên tiến và vật liệu mới.   

      Quá trình đào tạo:

  - 9/2003 đến 8/2008: Kỹ sư đại học chính quy, Đại học Bách Khoa Hà Nội; 

  - 7/2017 đến 7/2018: Thạc sỹ nghiên cứu tại Đại học Adelaide, Úc; 

      Kinh nghiệm:

  - 11/2019 đến nay: Giảng viên Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ khí, ĐHTL; 

      Công trình/Đề tài nghiên cứu: chưa có.

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế: Chưa có

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

  1. Facile synthesis of ternary graphenenanocomposites with doped metal oxide and conductive polymers as electrode materials for high performance supercapacitors (IF ~4.011)

Saira Ishaq1,2, Mahmoud Moussa2, Farah Kanwal1, Muhammad Ehsan1, Muhammad Saleem1, Truc Ngo Van2, Dusan Losic2*.

1Institute of Chemistry, University of the Punjab, Lahore 54590, Pakistan

2School of Chemical Engineering, ARC Research Hub for Graphene Enabled Industry Transformation, The University of Adelaide, Adelaide 5005, SA, Australia

Corresponding author*

E-mail address: dusan.losic@adelaide.edu.au

The paper was published in Scientific Reports, 12 April 2019.

Link:  https://www.nature.com/articles/s41598-019-41939-y.

  1. Hybridization of MOFs and graphene: a new strategy for synthesis of porous 3D carbon composites for high performing supercapacitors (IF ~5.383).

Truc Van Ngo1,2, Mahmoud Moussa1,2, Tran Thanh Tung1,2, Campbell Coghlan1,2, Dusan Losic1,2*.

1School of Chemical Engineering, The University of Adelaide

2ARC Research Hub for Graphene Enabled Industry Transformation

The University of Adelaide, Adelaide, 5005 North Terrace, South Australia, Australia.

Corresponding author*

E-mail address: dusan.losic@adelaide.edu.au

Manuscript paper is accepted in Electrochimica Acta, October, 2019.

  1. Chemoresistive Sensors made of Graphene and Metal-Organic Framework Composites for VOC Biomarkers Analysis (IF ~7.466).

Tran Thanh Tung1, Manh Trung Tran2, Mickaël Castro2, Jean-François Feller2*, Truc Van Ngo1, Kamrul Hassan1, Campbell J Coghlan1, Md. J. Nine1, Dusan Losic1*.

1 School of Chemical Engineering, University of Adelaide, Adelaide, Australia

2 Smart Plastics Group, Bretagne Loire University (UBL), IRDL CNRS 6027 – UBS, Lorient, France.

Corresponding: Prof Dusan Losic¸ School of Chemical Engineering, University of Adelaide, Adelaide 5005 SA, Australia; and Prof. Jean-François Feller, Bretagne Loire University (UBL), IRDL CNRS 6027 –UBS, Lorient, France.

Corresponding author*

E-mail address: dusan.losic@adelaide.edu.au

Manuscript paper is being revised to resubmit, Carbon journal, October 2019.

Dịch và biên soạn sách giáo trình:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm

1

Tính chất cơ học vật liệu

Khoa học tự nhiên và công nghệ

2013

Dịch và biên soạn

2

Cơ sở nhiệt động học

Khoa học tự nhiên và công nghệ

2014

Tham gia hiệu đính tập 2

 

Hướng dẫn NCS: Chưa có

Hướng dẫn Cao học: Chưa có

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học: Chưa có

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên: Chưa có

Giới thiệu