ThS. Lương Thanh Hảo

 

 

 

 

 

 

Ảnh (4 x 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ làm việc:

Khoa Cơ Khí – đại học Thủy Lợi

E-mail:

luonghao@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

 

Fax:

…………………

Chức vụ:

…………………. 

 

Các môn giảng dạy:

-  Cơ sở thiết kế máy  

-  Động học và động lực học máy

Hướng nghiên cứu:

-  Cơ học phá hủy

Đào tạo:

           -  09/2004 đến 06/2009: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

           -  07/2016 đến nay: Thạc sỹ, Trường Đại học Adelaide - Úc

Kinh nghiệm:

  •  -  08/2009 đến nay: Giảng viên

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

Sách đã xuất bản

Hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn Cao học:

Giới thiệu