Dương Thị Hiện

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

duongthihien@tlu.edu.vn

Điện thoại:

0243 852 2201 (CQ)

0989132621 (DĐ)

Fax:

 

Chức vụ:

Giảng viên

 

Các môn giảng dạy:

-           Hệ thống điện-điện tử trên ô tô

-           Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô

Hướng nghiên cứu:

-           Mô hình hóa, mô phỏng các bộ phận trên ô tô

-           Các hệ thống điện trên ô tô

Đào tạo:

- Từ 9 /2013 - 6/ 2018: Kỹ sư/Cử nhân, Trường Đại học  Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm:

-      9/2018-nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi

Giới thiệu