HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC LẦN THỨ XII

Kính gửi Quý Đồng nghiệp,

      Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ XII (HNCKĐL 12) sẽ được tổ chức từ 5 đến 6 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Thủy Lợi.

      HNCKĐL 12 là hội nghị thường niên để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế công bố các kết quả, định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực và thúc đẩy hợp tác giữa các Trường Đại học - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

      Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký tham gia báo cáo khoa học, trao đổi học thuật và hợp tác tại HNCKĐL 12. 

BAN TỔ CHỨC HNCKĐL 12

Phó Trưởng ban tổ chức thường trực

TS. Đoàn Yên Thế

Trưởng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi.

Địa chỉ: P 312-314, Nhà A1,  175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Mobi: (+84) 93.64.53.990

Tel:    (+84) 243.853.3082

Email: hnckdl12@gmail.com

Web: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/

Thường trực ban thư ký

TS. Nguyễn Ngọc Linh. Mobi: 0983834913

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn. Mobi: 0988903674