Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc là hội nghị có uy tín của ngành, được tổ chức thường niên từ năm 1998 đến nay đã tổ chức thành công được 20 kỳ hội nghị. Hội nghị là diễn đàn chuyên môn sâu để các nhà khoa học của Hội trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu đã đạt được cũng như cập nhật và đề xuất hướng nghiên cứu ưu tiên trong thời gian tiếp theo.

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20 tổ chức tại thành phố Cần Thơ 27-29/07/2017 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thu hút nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp có uy tín trong cả nước như: Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ, Viện Cơ học, Đại học Thủy Lợi, Viện Khoa học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện KTTV,…

Nhằm mục đích học hỏi, giao lưu khoa học, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Năm nay các nhà khoa học, giảng viên của Đại học Thủy Lợi đã tham gia báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học tại hội nghị, Trường Đại học Thủy Lợi có 13 bài báo cáo, riêng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi có 5 bài báo cáo.

Nhóm tác giả và tên bài báo tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20 của Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi

Vũ Minh Khương QUẢN LÝ KĨ THUẬT CÁC HỆ THỐNG THỦY LỰC TRONG MÁY LÀM ĐẤT
Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Đức Ngọc, Đặng Ngọc Duyên NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG HỆ DI CHUYỂN CỦA MÁY SÀNG NỀN ĐÁ BALLAST RM – 74BRU
Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Thành NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN HIỆN TƯỢNG GIẢM LỰC CẢN DÒNG CHẢY RỐI BẰNG DÙNG DỊCH SURFACTANT
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Thành NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM GIẢM LỰC CẢN DÒNG CHẢY RỐI BẰNG DUNG DỊCH SURFACTANT TRONG ỐNG MẶT CẮT HÌNH CHỮ NHẬT
Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thành QUAN SÁT HÌNH ẢNH TRỰC TIẾP CẤU TRÚC SINH RA DO TRƯỢT VỚI DUNG DỊCH SURFACTANT TRONG KÊNH CÓ MẶT CẮT HÌNH CHỮ NHẬT


Một số hình ảnh nhà khoa học, giảng viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí lần thứ 20 tại Cần Thơ 2017