Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt Nam lần VIII

Hội nghị Cơ học toàn quốc, được tổ chức thường kỳ 5 năm, là diễn đàn của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu và ứng dụng cơ học vào các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X do Hội cơ học Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Viện Cơ học phối hợp tổ chức và ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2017 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hội nghị là nơi trao đổi các thành tựu mới; các kết quả ứng dụng cơ học; các phương hướng nghiên cứu cơ học trong nước và trên thế giới nhằm mục đích phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian Hội nghị lần này, Hội Cơ học Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.

Các nhà khoa học Khoa Cơ khí – Trường Đại học Thủy Lợi luôn là những Hội viên tích cực, tham gia vào hầu hết các hoạt động của Hôi, góp phần vào sự lớn mạnh của Hội Cơ học Việt Nam. Qua Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, thầy PGS. TS. Nguyễn Đăng Tộ - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi được bầu làm Ủy viên tiểu ban Động lực học và Điều khiển.

Trong Hội nghị lần này, với hơn 229 báo các được trình bầy tại phiên toàn thể và tại 7 tiểu ban, đây là một Hội nghị thành công tốt đẹp. Đóng góp vào sự thành công đó, tập thể các nhà khoa học Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi và sự hợp tác cùng các nhà khoa học ở các trường Đại học, Viện và các Trung tâm nghiên cứu khoa học khác đã báo cáo thành công 10 công trình nghiên cứu của mình tại Hội nghị, bao phủ trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Được các đại biểu và các nhà khoa học đánh giá cao về chất lượng, tính thực tiễn và ứng dụng các thành tựu khoa học mới.

Dưới đây là 10 công trình nghiên cứu được báo cáo tại Hội nghị gồm: