Thông tin tuyển sinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi

Ngành đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi năm 2017 tuyển sinh 320 chỉ tiêu gồm 03 chuyên ngành đào tạo: Máy xây dựng, Kỹ thuật ô tô và Công nghệ Chế tạo máy. Bên cạnh đó là ngành Kỹ thuật Cơ điện tử đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. 

Dưới đây là một số thông tin chi tiết cho các ngành đào tạo của Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi: