Thông tin tuyển sinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi

Khoa Cơ khí  - Trường Đại học Thủy Lợi năm 2018 tuyển sinh 340 chỉ tiêu gồm 04 ngành đào tạo: Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Cơ điện tửCông nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật Cơ khí (Các chuyên ngành: Quản lý máy và Hệ thống kỹ thuật công nghiệpMáy xây dựng)

                - Ngành Kỹ thuật Ô tô: 70 chỉ tiêu

                - Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (TLA120): 70 chỉ tiêu

                - Ngành Công nghệ chế tạo máy (TLA122): 70 chỉ tiêu

                - Ngành Kỹ thuật cơ khí (TLA105): 140 chỉ tiêu với 2 chuyên ngành

                                 * Chuyên ngành Quản lý máy và Hệ thống kỹ thuật công nghiệp: 70 chỉ tiêu

                                 * Chuyên ngành Máy xây dựng70 chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 và D00

Chi tiết xem tại đây

Dưới đây là một số thông tin chi tiết cho các ngành đào tạo của Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi: