THÔNG BÁO Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Khoa Cơ khí Khóa 58 – Đợt 1 – Năm học 2020 – 2021

Hội đồng Cơ khí 1 – BM Công nghệ cơ khí

Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn Sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch Bảo vệ các đề tài tốt nghiệp (Hội đồng Cơ khí 1 – BM Công nghệ cơ khí) đợt 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Thời gian: từ 7h30 đến 18h, Thứ 7 và CN, ngày 02& 03/01/2021

2. Địa điểm: Room 1 – K1 –Trường Đại học Thủy lợi

3. Lưu ý

- Tất cả sinh viên phải có mặt từ 7h00 thứ 7 ngày 02/01/2021 để dự Khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

- Thời gian dành cho mỗi sinh viên bảo vệ là dưới 40 phút (kể cả thời gian báo cáo, trình bày và thời gian hội đồng phản biện). Các nhóm bảo vệ cần chuẩn bị tốt về bản vẽ và slide để báo cáo.

- Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp.