Ngành Công nghệ chế tạo - Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

Giới thiệu về các thông tin tuyển sinh đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy tại Khoa Cơ khí trường Đại học Thủy lợi, điều kiện và môi trường học tập, cơ hội việc làm và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp.