NĂM 2021 KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC THỦY LỢI TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

💥 NĂM 2021 KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC THỦY LỢI TUYỂN SINH CÁC NGÀNH 💥

1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm các ngành Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ chế tạo máy)

2. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

3. Ngành Kỹ thuật Ô tô

👉LIÊN HỆ TƯ VẤN:

- Hotline: 0989 669 782;  024 3853 3082

- Email: khoam@tlu.edu.vn

- Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/

- Fanpage:

https://www.facebook.com/cokhithuyloi

#khoacokhiTLU #tuyensinh2021 #DaihocThuyloi #TLU