Khoa CƠ KHÍ Tuyển sinh Đại học chính qui năm 2019

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy Lợi năm 2019 tuyển sinh 600 chỉ tiêu gồm các ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ chế tạo máy Kỹ thuật ô tô.

1. Tại cơ sở Hà Nội (Mã trường: TLA): 460 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật cơ khí (TLA105): 120 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ khí định hướng việc làm tại Hàn Quốc

- Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (TLA120): 120 chỉ tiêu

- Ngành Công nghệ chế tạo máy (TLA122): 100 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ chế tạo máy định hướng việc làm tại Nhật Bản

- Ngành Kỹ thuật ô tô (TLA123): 120 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản

2. Tại cơ sở Phố Hiến (Mã trường: TLA): 140 chỉ tiêu. Sinh viên học năm thứ nhất và năm thứ 2 tại Hưng Yên, các năm còn lại học tại Hà Nội

- Ngành Kỹ thuật cơ khí (PHA105): 70 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật ô tô (PHA123): 70 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản

3. Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 và D01

Ghi chú mã tổ hợp xét tuyển:

- A00: Toán, Vật lý, Hóa học

- A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chi tiết xem tại đây