HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC THỦY LỢI NĂM 2022

Lúc 8hh30 ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại phòng Room5/K1 – Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Cơ Khí đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2022.

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Cơ Khí là dịp để phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng Khoa trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Về phí Khoa, tham dự và chỉ đạo hội nghị có ban chủ nhiệm Khoa, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Khoa Cơ khí.

Về phía Trường có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo của các phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ, Tài chính - Kế toán, Quản trị - Thiết bị, Khảo thí vfa KĐCL và Chính trị và Công tác sinh viên.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo:

– Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng năm học 2022-2023

– Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết của Viện năm học 2021-2022 và định hướng năm học 2022-2023

– Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 và phương hướng năm học 2022-2023 của Công đoàn bộ phận

– Bầu đại biểu của đơn vị tham dự Hội nghị Viên chức-Người lao động cấp trường

Thông qua hội nghị, đã có những góp ý thiết thực vào kết quả thực hiện các mặt công tác của Khoa năm 2021-2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022-2023.

Tiếp thu những ý kiến, đề xuất của viên chức, người lao động tại Hội nghị, đại diện các phòng và TS. Đoàn Yên Thế – Trưởng Khoa Cơ Khí đã giải đáp, chia sẻ chi tiết và kịp thời đối với các ý kiến, đề xuất của viên chức và người lao động trong Khoa, tin tưởng với những nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, Khoa Cơ khí sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022-2023.

Hội nghị đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Chúc cho các thầy cô viên chức, người lao động Khoa Cơ Khí có thật nhiều sức khoẻ, công tác thật tốt đạt nhiều thắng lợi trong năm 2022-2023.