Giấy mời dự "Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019) và Gặp mặt các thế hệ Giảng viên, Sinh viên và Học viên Khoa Cơ khí"

Khoa Cơ khí Trường Đại học Thủy lợi TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI Quý vị Đại biểu, các thế hệ Giảng viên, cán bộ viên chức, Sinh viên và Học viên Tới dự "Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019) và và Gặp mặt các thế hệ Giảng viên, Sinh viên và Học viên Khoa Cơ khí"