LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 4 năm 2021 (18/01 - 24/01/2021)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

18/01

 - 15:00-16:00: Phòng Khách - 223/A1

BGH tiếp ông ARAI Taisuke tổng giám đốc Nippon Steel Vietnam

TP: Ô Thụ (BGH); đd lđ P6, P10, Khoa C, khoa CK (Th. Thế)

Trịnh Minh Thụ

 

 - 17:00-19:00: P123/A1

Họp BCH Đoàn trường triển khai các hoạt động chào mừng 90 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

TP: Các đồng chí BCH Đoàn trường (Th. Duyên), Ban thư ký Hội sinh viên, Chủ nhiệm các câu lạc bộ, nhóm trực thuộc ĐTN, HSV; ĐTN

Đỗ Văn Chính

 

Thứ Ba

19/01

 

 

Thứ Tư

20/01

 - 08:30-10:30: P225/A2

Họp hoàn thiện báo cáo TĐG của 5 CTĐT sau thẩm định và chuẩn bị cho Khảo sát sơ bộ

TP: BGH; đ/đ lãnh đạo các Phòng: P2, P3, P7, P9; đ/d lãnh đạo các khoa và các bộ môn phụ trách 5 CTĐT bao gồm KTMT, KTCK, KTTNN, KTXD CTGT, CNTT; các thầy cô viết báo cáo TĐG của 5 CTĐT.

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Năm

21/01

 - 14:00-17:00: P218/A1

Họp Ban xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. P5 báo cáo các phương án tính lương

TP: BGH; các thành viên Ban xây dựng (Th. Thế); các cán bộ P5 tham gia tính lương; BGH

BGH

 

Thứ Sáu

22/01

 - 15:30-17:00: P225/A2

Họp Đảng ủy thường kỳ

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường (Th. Thế)

Nguyễn Quang Kim

 

Thứ Bảy

23/01

 

 

Chủ Nhật

24/01

 

 

 

THÔNG BÁO