LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 3 năm 2021 (11/01 - 17/01/2021)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

11/01

 

 

Thứ Ba

12/01

 

 

Thứ Tư

13/01

 - 08:30 - 11:00: VP Khoa

Họp rà soát công tác chuẩn bị báo cáo kiểm định chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ khí.

TP: BCN Khoa, BCĐ và Ban Thư ký.

BCN Khoa

Thứ Năm

14/01

 

 - 08:30-09:45: P225/A2

Gặp mặt và trao Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT cho các CBGV tham gia Hội thi GV giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất

TP: Các CBGV tham gia Hội thi. K/m BGH, đ/d CĐ, ĐTN, P3, P7 cùng dự

BGH

 

 - 10:00-11:30: P225/A2

Nhà trường gặp mặt viên chức nghỉ hưu năm 2020

TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN; Đ/d L/đ P2, P3, P9, P10; Đ/d L/đ các đơn vị có viên chức nghỉ hưu năm 2020; Các viên chức nghỉ hưu năm 2020 (P10 gửi giấy mời và chuẩn bị quà tặng).

Các bộ môn báo và mời GV nghỉ hưu của bộ môn.

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Sáu

15/01

 

 

Thứ Bảy

16/01

 - 08:00 (16/1)-17:00 (17/1): Các Giảng đường

Sinh hoạt lớp định kỳ tháng 01/2021

TP: GVCN kiêm CVHT và sinh viên các lớp K58 đến K62

GVCN-CVHT

Chủ Nhật

17/01

 

 

 

THÔNG BÁO