LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 2 năm 2021 (04/01 - 10/01/2021)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

04/01

 - 14:00-16:00: P500/A1

Họp nghiệm thu khối lượng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tiềm năng cấp Bộ năm 2020

TP: Các thành viên hội đồng theo quyết định số 2276/QĐ-ĐHTL, Ban chủ nhiệm đề tài, các đại biểu có giấy mời,

CTHĐ

 

Thứ Ba

05/01

 - 08:30-10:00: P225/A2

Phát động NCKH sinh viên năm 2021 và cuộc thi NCKH về Thích ứng với BĐKH do ĐSQ Hà Lan tài trợ

TP: Đ/d l/đ các khoa (Th. Huyên), Ô. Long, Ô. Doanh, B. Phương Anh (P9)

Nguyễn Cảnh Thái

 

Thứ Tư

06/01

 

08:30 - 11:00: P218/A1

Họp Ban xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. P5 báo cáo các phương án tính lương

TP: Ô.Thụ, Ô.Thái (BGH); các thành viên Ban xây dựng (Th. Thế); các cán bộ P5 tham gia tính lương; P5

 

Thứ Năm

07/01

 - 08:30-10:30: P225/A2

Giao ban Quý IV/2020 khối các đơn vị quản lý, phục vụ và đào tạo (Trực tuyến với Phân hiệu)

TP: BGH (toàn thể), CTCĐ, VPĐU, VPCĐ, ĐTN; Phân hiệu; Trưởng và Phó các đơn vị khối QLPV; đ/d l/đ các Khoa (Th. Thế), TTĐTQT; Cơ sở Phố Hiến.

- 10:30-11:30: P225/A2

Xét Lương bổ sung quý IV + cả năm 2020 (cho khối QLPV), năm học 2019 - 2020 (cho khối giảng dạy)

TP: BGH (toàn thể), CTCĐ, BTĐTN, TTGD, TTND; Trưởng các P, K (Th. Thế), TT, Y tế, Thư viện.

Trịnh Minh Thụ

 

 14:00 - 15:00: P225/A2

BGH tiếp Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đến thăm và làm việc với Trường.

TP: Ô Thái (BGH); đd lđ P9, P7; BCN Khoa CK, Nhóm NC chế tạo Robot - phòng chống dịch Covid 19; P10.

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Sáu

08/01

 

 

Thứ Bảy

09/01

 

 

Chủ Nhật

10/01

 

 

 

THÔNG BÁO