LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 51 năm 2020 (14/12 - 20/12/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

14/12

19:00 - 21:00: P123/A1

Họp BCH đoàn trường

TP: Các đồng chí BCH Đoàn trường (Th Duyên), Đội Văn nghệ trường; chủ nhiệm CLB: SVTN; Thanh Hóa, Truyền Thông, Ban nữ sinh, Hội Sinh viên trường

 

Thứ Ba

15/12

 

Thứ Tư

16/12

08:00 - 11:30: P225/A2

Họp Đảng ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020 và 1 số công tác khác

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường (Th Thế); k/m đại diện ĐU Khối dự; VPĐU

Nguyễn Quang Kim

Thứ Năm

17/12

 

 

Thứ Sáu

18/12

 - 08:30-11:00: T45

Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2020.

TP: BGH; Lđ: P3, P10, các Khoa, BM; các tân TS, ThS; Kính mời BTĐU-CTHĐT, CTCĐ, BT ĐTN; GV tham gia đào tạo SĐH.

BGH

 

Thứ Bảy

19/12

 

 

Chủ Nhật

20/12

 

 

 

THÔNG BÁO