LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 50 năm 2020 (07/12 - 13/12/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

07/12

 - 09:00 -10:30: VPK

Họp CB đánh giá CL ĐV

Toàn thể ĐV trong CB.

Bí thư CB

 - 10:30-11:00: VPK

Họp triển khai chấm ĐATN và NCKH SV

TP: BCN Khoa, Trưởng và Phó BM KT Ô tô, KT CĐT, HT KTCN, CNCK

BCN Khoa

 

Thứ Ba

08/12

 

 

Thứ Tư

09/12

 - 08:30-11:00: P225/A2

Hội nghị lấy ý kiến kiểm điểm, đánh giá, xếp loại người đứng đầu

TP: ĐU, BGH, HĐT, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường (DS kèm theo)

Chủ tịch Hội đồng trường

 

Thứ Năm

10/12

 - 14:00-16:30: P225/A2

Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức HNTN-2020

TP: Đ/d l/đ P1, P5, P7, P9, P10, TV, TTTH; trưởng các tiểu ban (Th. Thế); Các thành viên Ban Khoa học (thuộc trường ĐHTL) 

Nguyễn Cảnh Thái

 

Thứ Sáu

11/12

 - 08:00-10:00: P225/A2

Tổng kết công tác Tuyển sinh và Quảng bá tuyển sinh, dự kiến kế hoạch năm 2021

TP: BGH (GS. Thụ, GS Việt); Hội đồng TSĐHCQ; Trưởng các Khoa, TTĐQT, Ban đào tạo CS Phố Hiến.

BGH

 

 - 15:00-16:30: P225/A2

Họp Hội đồng trường Khóa IV bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch

TP: Các thành viên Hội đồng trường khóa IV

Chủ tịch Hội đồng trường khóa III

 

Thứ Bảy

12/12

 

 

Chủ Nhật

13/12

 

 

 

THÔNG BÁO