LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 49 năm 2020 (30/11 - 06/12/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

30/11

 

 

Thứ Ba

01/12

 - 08:15-11:30: T45

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Trực tuyến)

TP: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và các quần chúng ưu tú

(Chi bộ thông báo tới các đảng viên, quần chúng ưu tú là CBGV; ĐTN thông báo tới các quần chúng ưu tú là SV)

Nguyễn Quang Kim

 

 - 09:00-10:30: VP Khoa CK

Họp BCN Khoa với GVCN-CVHT các lớp K62.

TP: BCN Khoa, toàn thể GVCN-CVHT các lớp K62, Trợ lý khoa.

Nguyễn Ngọc Huyên

Thứ Tư

02/12

 

 

 - 18:30-21:30: T45

Hội thảo phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên khoa Cơ khí

TP: BCN Khoa Cơ khí, Đ/d các doanh nghiệp; toàn thể sinh viên các khóa K59, K60, K61 khoa Cơ khí.

GVCN-CVHT các lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên tham dự.

Trợ lý khoa điểm danh sinh viên tham dự.

BCN Khoa CK

 

Thứ Năm

03/12

 

 

Thứ Sáu

04/12

 

 

Thứ Bảy

05/12

 

 

Chủ Nhật

06/12

 

 

 

THÔNG BÁO