LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 33 năm 2020 (10/08 - 16/08/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

10/08

 

 

- 09:00-11:00 : Các BM

Các BM họp xin ý kiến về Qui chế chi tiêu nội bộ (có văn bản họp BM)

TP: Tất cả GV, CBVC các BM.

Các BM

 

- 14:00-16:30: P225/A2

Giới thiệu chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” giai đoạn 2019 – 2025, mã số KC-4.0/19-25.

TP: Ô. Thụ, Ô. Thái (BGH), đ/d P3, P9, Phân hiệu miền Nam (trục tuyến), Trưởng và Phó các Khoa, Đ/d l/đ các đơn vị KHCN; Thành viên các nhóm nghiên cứu mạnh, Tiến sỹ chuyên ngành các khoa CK, Đ-ĐT, CNTT; Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự.

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Ba

11/08

 

 

Thứ Tư

12/08

- 08:00-09:30: VPK

Họp triển khai triển khai Điều chỉnh chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa K62

TP: BCN Khoa, trợ lý khoa, lãnh đạo các BM, Toàn thể thành viên HĐ KH&ĐT Khoa CK.

Đoàn Yên Thế

- 9:30-11:30: VPK

Họp xin ý kiến của CBVC đối với Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ

TP: BCN Khoa, trợ lý khoa, lãnh đạo các BM.

Đoàn Yên Thế

Thứ Năm

13/08

 

- 08:00-10:00: P212/A1

Họp Lãnh đạo Trường về kiện toàn Hội đồng trường, Ban Giám hiệu

TP: Ban Thường vụ Đảng ủy (Toàn thể); Ban Giám hiệu (Toàn thể)

Nguyễn Quang Kim

 

Thứ Sáu

14/08

 

 

Thứ Bảy

15/08

 

 

Chủ Nhật

16/08

 

 

 

THÔNG BÁO