LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 30 năm 2020 (20/07 - 26/07/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

20/07

 - 08:30-10:30: VP Khoa

Họp thống nhất và triển khai một số công việc của khoa theo kết luận của Hiệu trưởng trong cuộc họp quí 2.2020.

TP: BCN Khoa; Trưởng và Phó các bộ môn trong Khoa. TL Khoa.

Đoàn Yên Thế

 - 10:30-11:30: VP Khoa

Bộ môn Đồ hoạ kỹ thuật báo cáo đề cương chi tiết các học phần Đồ hoạ kỹ thuật, Vẽ cơ khí, TT Vẽ cơ khí áp dụng từ K61.

TP: BCN Khoa; Trưởng và phó bộ môn Kỹ thuật ô tô, KT Hệ thống CN; Trưởng và Phó bộ môn Đồ hoạ kỹ thuật, Toàn thể GV bộ môn Đồ hoạ kỹ thuật. TL Khoa.

Đoàn Yên Thế

Thứ Ba

21/07

 - 08:00-17:00: P225/A2

Các nhóm SV báo cáo ý tưởng khởi nghiệp và Tập huấn bài 1 về Định hướng đào tạo dự án và Quy trình khởi nghiệp

TP: BGH, P7, ĐTN, BTC (Th Huyên) cuộc thi "SV với ý tưởng khởi nghiệp" (theo QĐ số 767/QĐ-ĐHTL ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng), GV giảng dạy Quản trị dự án, các nhóm SV đăng ký ý tưởng khởi nghiệp. K/m các thày cô & SV quan tâm tới dự

Nguyễn Trung Việt

Thứ Tư

22/07

 - 14:00-15:30: P225/A2

Làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển IRD/Pháp

TP: đ/d l/đ: P6, P7, P3, P9, TTĐT QT, các khoa (Th Thế).

Nguyễn Cảnh Thái

 - 16:00-17:00: P225/A2

Lễ ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh (NCM)

TP: BGH, Kính mời GS Kim, đ/d l/đ P6, P3, P7, P2, P5, P9, các Khoa (Th Thế), Bộ môn; thành viên các nhóm NCM và các đại biểu có giấy mời

Nguyễn Cảnh Thái

 

Thứ Năm

23/07

 - 08:30-11:00: P225/A2

Họp quy hoạch lại hệ thống phòng làm việc khu vực nhà A1.(P1 chuẩn bị báo cáo các phương án bố trí)

TP: Lđ P1 (toàn thể); trưởng các đơn vị có phòng làm việc tại A1 (Th Thế).

Trần Viết Ổn

 

 - 08:30-11:30: Room1/K1

Tập huấn Thanh tra/ Kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

TP: TP: GS. Nguyễn Trung Việt, tất cả các thầy cô được cử tham gia đoàn kiểm tra của Bộ.

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Sáu

24/07

 

 - 08:30-11:30: P225/A2

P3 đăng ký sử dụng P225-A2 để trao đổi về công tác rà soát CĐR, CTĐT, Đề cương HP các ngành: KT XD CT Giao thông, KT Cơ khí, KT môi trường.

TP: Lđ P3; Kính mời: Đ/d lđ: P4, Thư Viện, Khoa C, CK (Th Thế), H&MT; Lđ BM phụ trách ngành và Đ/d lđ các BM phụ trách học phần trong CTĐT 03 ngành: KTXDCTGT, KTCK, KTMT (trừ các BM đã tham dự cuộc họp rà soát ĐCHP với ngành N ngày 16/7).

 

Thứ Bảy

25/07

 - 08:00 (25/7)-17:00 (26/7): Zoom Cloud Meetings và phòng học khu A2

Họp lớp định kỳ tháng 7/2020

TP: GVCN và sinh viên các lớp K58 đến K61

GVCN-CVHT

Chủ Nhật

26/07

 

 

 

THÔNG BÁO