LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 29 năm 2020 (13/07 - 19/07/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/07

 - 09:30-10:00: VP Khoa

Họp chi bộ, tổ chức kết nạp đảng viên mới.

TP: Toàn thể ĐV trong chi bộ Cơ khí, ĐV mới được kết nạp.

BTCB

 

 - 14:00-16:30: P225/A2

Giao ban Quý II/2020 khối các đơn vị quản lý, phục vụ và đào tạo (Trực tuyến với Phân hiệu)

TP: BGH (toàn thể), CTCĐ, VPĐU, VPCĐ, ĐTN; Phân hiệu; Trưởng và Phó các đơn vị khối QLPV; đ/d l/đ các Khoa (Th Thế), TTĐTQT; Cơ sở Phố Hiến

Trịnh Minh Thụ

 

 - 16:30-17:30: P225/A2

Xét lương bổ sung Quý II/2020 khối QLPV

TP: BGH (toàn thể), CTCĐ, BTĐTN; Trưởng các đơn vị khối QLPV; Trưởng các Khoa (Th Thế), TT ĐTQT

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Ba

14/07

 - 14:00-16:00: P225/A2

Họp trao đổi phương án tổ chức đào tạo các lớp K60, K61 tuyển sinh tại Cơ sở Phố Hiến

TP: Ô. Việt (BGH); Đ/d Lđ: P3, P7; Đ/d lđ các Khoa: K, CNTT, CK (Th Thế); Lđ Ban ĐT&CTSV của CS Phố Hiến

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Tư

15/07

 

 

Thứ Năm

16/07

 - 08:30-11:30: P225/A2

Phòng Đào tạo trao đổi với các BM về công tác rà soát Chuẩn đầu ra của CTĐT, Bản mô tả CTĐT và Đề cương các học phần thuộc CTĐT ngành KT Tài nguyên nước.

TP: BGH; Ô. Tuấn Anh, Ô. Thìn, Ô. Bình (P3); Đ/d lđ Khoa N; Lđ Bộ môn và các GV tham gia viết BC TĐG CTĐT ngành KT TNN; Đ/d lđ các BM phụ trách học phần trong CTĐT ngành KT TNN (P3 sẽ gửi DS qua Email); Kính mời TS. Quân (P4); Đ/d lđ Thư Viện cùng dự

BGH

 

 - 15:30-17:00: P225/A2

Họp rà soát công tác chuẩn bị làm việc trực tuyến với ĐH HOSEI, Nhật Bản

TP: BGH (Ô. Thụ, Ô. Việt); Lđ: P3, P6, P9, Trưởng Khoa CK, Đ-ĐT, CNTT; TTĐTQT; TTTH

 

Thứ Sáu

17/07

 - 14:45-17:30: P212/A1

Họp trực tuyến với Đại học HOSEI, Nhật Bản (TTTH chuẩn bị kết nối thiết bị)

TP: BGH (Ô. Thụ, Ô. Việt), P3, P6, P9, Trưởng Khoa CK, Đ-ĐT, CNTT; TTĐTQT

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Bảy

18/07

 - 09:00-11:00: VP Khoa

Họp BCN Khoa với GVCN-CVHT các lớp K60, 61.

TP: BCN Khoa, GVCN-CVHT các lớp K60, 61, Trợ lý khoa.

BCN Khoa

Chủ Nhật

19/07

 

 

 

THÔNG BÁO