LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 27 năm 2020 (29/06 - 05/07/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/06

 

 

 - 10:00-11:30: P225/A2

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

TP: BGH, HĐTS theo QĐ của HT, P3

BGH

 

 - 15:00-17:30: P225/A2

Họp Đảng ủy thường kỳ

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường (Th Thế), VPĐU

Nguyễn Quang Kim

 

Thứ Ba

30/06

 - 14:00-15:00: P218/A1

Họp Hội đồng xét tuyển VC  đợt năm 2020

TP: Các thành viên Hội đồng (theo QĐ của Hiệu trưởng)

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Tư

01/07

 

 

 

 - 09:15-11:00: P225/A2

Trao đổi về công tác khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan (SV, CSV, DN, CBGV...)

TP: Lãnh đạo các đơn vị: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, TTTH, Thư viện, TTĐTQT, Đ/d lãnh đạo các Khoa.

Nguyễn Trung Việt

 

- 14:00-16:00: VP Khoa

Họp kiểm định chương trình đào tạo

TP: BCN Khoa CK, Ban TK.

Th Thế

Thứ Năm

02/07

 

 

Thứ Sáu

03/07

 

 

Thứ Bảy

04/07

 

 

Chủ Nhật

05/07

 

 

 

THÔNG BÁO