LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 26 năm 2020 (22/06 - 28/06/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

22/06

 

 

 - 14:00-17:00: P225/A2

Tổng kết công tác kiểm định chất lượng cho 7 CTĐT (KTXD CTT, KTXD, Công nghệ KTXD, Kế toán, QLXD, Kinh tế, QTKD)

TP: L/đ các Phòng: P1, P2, P3, P4, P7, P9, Thư viện

Đd l/đ các khoa: Công trình, Kinh tế & Quản lý

L/đ các bộ môn: Thủy công, CN&QLXD, XDDD&CN, Kinh tế, QLXD, Kế toán, QTKD

L/đ các bộ môn phụ trách 4 CTĐT chuẩn bị kiểm định: KTTNN, KT cơ khí (Th. Anh Tuấn), KT Môi trường, KTXD CTGT

Kính mời đ/d CTĐT ngành CNTT đang triển khai viết bảo cáo TĐG cùng các thầy cô quan tâm tới dự.

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Ba

23/06

 - 08:00-12:00: Room5/K1

Hội nghị Khoa học sinh viên cấp trường

TP: Các thành viên trong hội đồng theo QĐ, Kính mời các thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự.

CTHĐ

 

 - 09:45-11:30: P225/A2

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ MOU giữa Đại học Thủy lợi và Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái CAT

TP: Đ/d BGH (GS. Thụ, GS. Việt), Đ/d P1, P3, P7, P10, BCN Khoa Cơ khí, đ/d BCN khoa Điện-Điện tử, đ/d BCN Kinh tế và Quản lý, Công ty Phú Thái CAT, Trưởng và phó các BM trực thuộc khoa Cơ khí; K/m PGS. Vũ Minh Khương; K/m các thầy cô quan tâm đến dự.; Khoa CK

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Tư

24/06

 - 08:00-11:00: Room5/K1

Lễ tổng kết HN KHSV lần thứ 33

TP: Ô. Thái (BGH), đ/d lđ các Khoa, các đại biểu có giấy mời, Kính mời các thầy/cô và sinh viên quan tâm tới dự

Nguyễn Cảnh Thái

 

 - 08:30-11:00: P225/A2

Họp trao đổi về Đề cương các học phần: Kỹ năng & Khởi nghiệp, Tin học đại cương, Tin học văn phòng (áp dụng cho K62)

TP: BGH (Ô. Việt); Đ/d Lđ: P3, P4, các Khoa (Th Thế).

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Năm

25/06

 

 

Thứ Sáu

26/06

 - 14:00-16:30: P225/A2

Khoa Cơ khí mượn phòng 225/A2 họp lấy ý kiến Cán bộ chủ chốt về Chiến lược phát triển Trường ĐHTL 2021-2030, tầm nhìn 2050

TP: Lãnh đạo Khoa, toàn thể CBCC của Khoa CK theo danh sách. Kính mời các Thầy trong BGH, Thường trực các Tiểu ban xây dựng CLPT;

BCN Khoa CK

 

Thứ Bảy

27/06

 - 08:00-11:30: T35

Hội thảo tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

TP: BCN Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử; trợ lý khoa CK, Điện-Điện tử, đ/d Công ty U-MAX Nhật Bản; Công ty JCT Việt Nam; Toàn thể sinh viên K58, K59 Khoa Cơ khí và Khoa Điện-Điện tử.

Đoàn Yên Thế

 

Chủ Nhật

28/06

 

 

 

THÔNG BÁO