LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 24 năm 2020 (08/06 - 14/06/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

08/06

 - 09:00-11:00: Phòng Quản trị - số 103 nhà A5

Thực hiện mở thầu: Gói thầu XL 04 thuộc dự án Sửa chữa lớn năm 2020 (thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia)

TP: TP: BGH (GS Ổn); thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư và của đơn vị tư vấn đấu thầu, tổ thẩm định theo QĐ số 320/QĐ-ĐHTL ngày 20/4/2020;

Trần Viết Ổn

 

 - 14:00-16:00: P225/A2

Họp trao đổi công tác quảng bá tuyển sinh đại học.

TP: Ô. Thụ, Ô. Việt (BGH); Trưởng và Phó các Khoa (Th Thế, Th Huyên), TTĐTQT; Lđ: P3, P5, P7, P10.

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Ba

09/06

 

 

Thứ Tư

10/06

 - 09:00-11:00: P225/A2

Họp chuẩn bị nội dung, kế hoạch ký MoU với Công ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái CAT (Caterpillar tại Việt Nam)

TP: K/m đ/d BGH, P3, P7; đ/d Công ty Phú Thái CAT, BCN Khoa CK, Trưởng/ phó các BM thuôc khoa CK, toàn thể GV BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp; K/m PGS. Khương.

 

- 14:00-16:00: VP Khoa

Họp kiểm định chương trình đào tạo

TP: BCN Khoa CK, Ban TK.

BCN Khoa CK

 

 

BCN Khoa CK

Thứ Năm

11/06

 - 15:00-17:00: Phòng 104 (Nhà A5)

Mở thầu gói thầu số 4: CC DV bảo trì HT thang máy (Đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu QG)

TP: BGH, tổ chuyên gia đấu thầu và tổ thẩm định theo QĐ số 349/QĐ-ĐHTL ngày 04/5/2020

Trần Viết Ổn

 

Thứ Sáu

12/06

 

 

Thứ Bảy

13/06

 

 

Chủ Nhật

14/06

 

 

 

THÔNG BÁO