Sinh viên K55, Khoa Cơ khí tham quan và thực tập cuối khóa

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên trước khi nhận nhiệm vụ thiết kế Đồ án tốt nghiệp, đồng thời tăng cường các kỹ năng thực tế của sinh viên, vận dụng tốt kiến thức lý thuyết vào thực hành thực tế.
Ý thức được tầm quan trọng của việc tiếp cận thực tế đó, Nhà trường, Khoa và các Bộ môn luôn tạo điều kiện để sinh viên được đi tìm hiểu, tiếp cận thực tế, thực hành thực tế tại các đơn vị có đầy đủ máy móc và thiết bị. Nhờ đó Sinh viên trong Khoa có thêm kiến thức thực tế và hiểu lý thuyết sâu hơn từ đó có thể thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.  

Dưới đây là một số hình ảnh Sinh viên K55 khoa Cơ khí - Đại học Thủy Lợi thực hành thực tế tại trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình và Nhà máy sản xuất cửa van của Công ty CP Cơ khí Văn Lâm, Hưng Yên.