Hoạt động ngoại khóa giao lưu trao đổi văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

ngày Noel 24.12.2020

Noel là cơ hội để được vui chơi đã trở thành văn hóa Hàn Quốc.

Nào Noel cùng các bạn sinh viên Khoa Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử và các giáo viên Hàn Quốc tại trường ĐH Thủy lợi.

Đây là hoạt động ngoại khóa giao lưu trao đổi văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc vào ngày Noel 24.12.2020