Hội thảo tọa đàm “Định hướng việc làm và kế hoạch tốt nghiệp” dành cho sinh viên K62

Ngày 28/01/2024, Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí đã tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng việc làm và kế hoạch tốt nghiệp” dành cho sinh viên K62 tại hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi.

Đến dự hội thảo gồm: Ban chủ nhiệm khoa Cơ khí, Trưởng và phó các ngành đào tạo, giáo viên chủ nhiệm các lớp K62, Sinh viên các lớp K62 toàn khoa, Trợ lý Khoa. 

Tại buổi hội thảo, Khoa đã tổng kết kết quả học tập đến thời điểm hiện tại và triển khai công tác học tập trong thời gian tiếp theo trước khi nhận Học phần tốt nghiệp. Đồng thời vạch ra lộ trình chi tiết từ quá trình học tập, thực hiện đồ án tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp đến học liên thông thạc sĩ và phỏng vấn tuyển dụng.

Tất cả những trao đổi, thảo luận đóng góp đã làm sáng tỏ hơn về công tác tốt nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên có sự đầu tư, chuẩn bị tốt hơn cho việc học tập của mình trong tương lai.

Tại buổi hội thảo, một số nhóm giải pháp đã được đề xuất chủ yếu tập trung ở ba khía cạnh chính là nhóm giải pháp về phía khoa và nhà trường, nhóm giải pháp về phía cố vấn học tập và nhóm giải pháp về phía sinh viên. Nhìn chung nhóm giải pháp về phía sinh viên được chú trọng hơn cả vì chính thái độ đối với vấn đề học tập của sinh viên sẽ đóng vai trò quan trọng đến chất lượng học tập và đó cũng là cơ hội để có thể tiếp cận với nghề nghiệp trong tương lai.

Những kết luận trong tọa đàm có ý nghĩa quan trọng và tác động tích cực đến từng Giảng viên, Sinh viên trong khoa. Giúp mỗi cá nhân tìm ra phương án cho vấn đề xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập để hoàn thành tiến độ học tập tốt nhất có thể.