Các sự kiện nổi bật trong năm 2023 của Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thuỷ lợi

Năm 2023, Khoa Cơ khí đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ đặt ra mang lại giá trị phát triển bền vững, nâng tầm để kiến tạo môi trường học tập, làm việc Hạnh Phúc của Cán bộ, Giảng viên, cộng đồng người học đang làm việc và học tập.