LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 4 năm 2024 (22/01 - 28/01/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

22/01

16:00 - 18:00: T35

Gặp mặt giao lưu văn hóa giữa sinh viên ĐH Keimyung Hàn Quốc và sinh viên ĐH Thủy lợi
TP:
 Đ/d BCN Khoa CK, Đ-ĐT, KT; Sinh viên chương trình 2+2, SV khoa CK, Đ-ĐT, KT;

BCN Khoa

Thứ Ba

23/01

09:00 - 10:00: P212/A1

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày Open Day

BGH, P1, P3, P5, P7, P10, ĐTN, các Khoa (Th. Huyên);

Nguyễn Trung Việt

Thứ Tư

24/01

 

 

Thứ Năm

25/01

 

 

Thứ Sáu

26/01

09:00 - 11:00: T45

Gặp mặt Cán bộ, viên chức hưu trí toàn trường nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

ĐU, BGH, CTHĐT; CĐ, ĐTN, HCCB; Đ/d L/đ và Công đoàn các đơn vị, Bộ môn trong toàn trường; Các CBVC đã nghỉ hưu; P10

 

Trịnh Minh Thụ

Thứ Bảy

27/01

08:00 - 12:00: T45

Ngày hội Open Day năm 2024

BGH, P3, P7, ĐTN, các khoa (Th. Huyên), TTĐTQT, TTTH, TTNT, Thư viện, các phòng thí nghiệm, thực hành. Y tế cử CB trực; P7

Nguyễn Trung Việt

Chủ Nhật

28/01

13:30 - 17:00: T45

Khoa Cơ khí gặp mặt sinh viên các lớp K62: Kế hoạch tốt nghiệp và giới thiệu cơ hội việc làm sau tốt nghiệp 
TP:
 BCN Khoa Cơ khí, Trưởng và phó các ngành đào tạo, giáo viên chủ nhiệm các lớp K62, Trợ lý Khoa.

BCN Khoa

 

THÔNG BÁO