LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 8 năm 2024 (19/02 - 25/02/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

19/02

 - 09:00-10:00: T45

Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt CBVC đầu xuân Giáp Thìn 2024

TP: BGH, ĐU, HĐT, CĐ, ĐTN; Toàn thể CBVC trong toàn trường

Trịnh Minh Thụ

 - 10:00-11:00: VPK – P304.306/A1

Khoa Cơ khí gặp mặt CBVC đầu xuân Giáp Thìn 2024

TP: BCN khoa; Trưởng và phó các bộ môn; Toàn thể CBVC trong Khoa

Đoàn Yên Thế

Thứ Ba

20/02

 

 

Thứ Tư

21/02

 

 

Thứ Năm

22/02

 - 14:00-16:30: P212/A1

Hội nghị trù bị Hội thảo CLB KHCN các trường kỹ thuật lần thứ 59 (online)

TP: Ô. Thái (BGH), P9

Nguyễn Cảnh Thái

 

Thứ Sáu

23/02

 

 

Thứ Bảy

24/02

 

 

Chủ Nhật

25/02

 

 

 

THÔNG BÁO