LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 14 năm 2024 (01/04 - 07/04/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/04

 

 

Thứ Ba

02/04

 

 

 

 - 09:00-10:30: P225/A2

Họp HĐ tuyển sinh ĐHCQ năm 2024

TP: Các thành viên HĐ tuyển sinh năm 2024 (Th. Thế); Ban thứ ký HĐTS 2024

Trịnh Minh Thụ

 

 - 15:00-16:00: P212/A1

Họp Đánh giá GV đợt năm 2023

TP: Các thành viên Hội đồng Đánh giá giảng viên (theo QĐ số 33/QĐ-ĐHTL ngày 04/01/2024 của Hiệu trưởng)

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Tư

03/04

 

 - 09:00-12:00: P500/A1

Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình toán trong quản lý tài nguyên nước và phòng chống thiên tai

TP: Ô. Việt (BGH); Đ/D P9; các thầy/cô quan tâm

Nguyễn Trung Việt

 

 - 14:00-17:00: P225/A2

Họp xét xử lý học vụ HK1 năm học 2023-2024, xét giao HPTN

TP: BGH; đ/d lđ P3; Trưởng và Phó các Khoa phụ trách sinh viên, TTĐTQT; trợ lý các Khoa; Phòng QLĐT Phân hiệu; LĐ TTTH.

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Năm

04/04

 

 

 

 - 09:00-10:00: P225/A2

Làm việc và ký kết MOU với Công ty WENET/Ai20X (Hoa Kỳ)

TP: Ô. Thụ, Ô. Quang (BGH); Đ/D LĐ: P9, các Khoa: Đ-ĐT, CNTT, Viện UDCN-HTDN (Th. Thế), TTTH, các BM: Mạng, ĐTVT, VL, một số chuyên gia Khoa Đ-ĐT

Trịnh Minh Thụ

 

 - 14:00-16:30: T35

Họp Hội đồng tuyển sinh mở rộng năm 2024

(Trực tuyến với Phân hiệu)

TP: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 (Th. Thế); Phó các Khoa, TTĐTQT; Trưởng và Phó các Bộ môn; các Thầy Cô tham gia công tác Quảng bá tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 của các Khoa, TTĐTQT; các đơn vị liên quan Phân hiệu

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Sáu

05/04

 

 

Thứ Bảy

06/04

 - 07:00 (6/4)-17:00 (7/4): Sân Tennis TLU

Giải Quần vợt cán bộ, viên chức các Đại học, Trường Đại học, Học viện và Cao Đẳng khu vực Hà Nội, năm 2024

TP: Các thành viên BTC; Đ/d Ld và VĐV các Trường tham gia giải; Đ/d Lđ CĐ, ĐTN, P1, P7, P10, BM GDTC

Nguyễn Trung Việt

 

Chủ Nhật

07/04

 

 

 

THÔNG BÁO