LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 9 năm 2024 (26/02 - 03/03/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

26/02

 - 08:00-13:00: Bắc Ninh

Ô Huế thăm và làm việc trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

TP: Khoa C; Khoa CK (Th. Thế); P3-Phòng Đào Tạo;

 

Thứ Ba

27/02

 - 10:00-21:00: ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Làm việc với Đại học Nông Lâm Bắc Giang về đào tạo và khoa học công nghệ

TP: BGH (PGS.Quang), đ/d P3, P10, P5 và một số khoa; KM PGS. Huế, GS. Việt

Đỗ Văn Quang

 

Thứ Tư

28/02

 

 

Thứ Năm

29/02

 

08:30 - 10:00: P225/A2

Tiểu ban Tuyên truyền và Lễ tân họp để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Trường

TP: Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Lễ tân (theo QĐ số 171/QĐ-ĐHTL ngày 26/01/2024) (Th. Thế); P7

171QD-DHTL_(Thành lập BCĐ)_20....pdf

Nguyễn Trung Việt

 - 15:00-17:00: P225/A2

Họp Đảng ủy thường kỳ

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường (Th. Thế)

Nguyễn Hữu Huế

 

Thứ Sáu

01/03

 

 

Thứ Bảy

02/03

 

 

Chủ Nhật

03/03

 

 

 

THÔNG BÁO