LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 16 năm 2024 (15/04 - 21/04/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

15/04

 

 

Thứ Ba

16/04

 

- 14:30-17:00: P225/A2

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Trường theo Kế hoạch công tác NK 2020-2025 của ĐU Khối

TP: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Đảng ủy viên Trường (Th. Thế); Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường

Bí thư ĐU Khối

Thứ Tư

17/04

 

 

 

 

 - 08:30-11:30: P225/A2

Giao ban Quý I/2024 khối các đơn vị quản lý, phục vụ và đào tạo (Trực tuyến với Phân hiệu, Zoom metting ID: 508 630 8760)

TP: BGH (toàn thể), CTCĐ, VPĐ-ĐT, BT ĐTN; Phân hiệu; Trưởng và Phó các đơn vị khối QLPV; Đ/d L/đ các Khoa (Th. Thế), TTĐTQT, TTGDQPAN

Trịnh Minh Thụ

 - 14:30-15:30: P212/A1

Họp lãnh đạo Nhà trường

TP: BT ĐU; BGH (toàn thể); Chủ nhiệm UBKT, CTCĐ, Trưởng ban TTND (Th. Thế) cùng dự 

Ô Huế & Ô Thụ

 - 15:30-17:00: P212/A1

Họp Ban chỉ đạo kỷ niệm 65 năm thành lập Trường

TP: Ban chỉ đạo theo Quyết định số 171/QĐ-ĐHTL ngày 26/01/2024

Trịnh Minh Thụ

Thứ Năm

18/04

 - 08:00-17:00:

Toàn trường nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

Thứ Sáu

19/04

 

 

Thứ Bảy

20/04

 - 08:00-12:00: T45

Hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng và Đối thoại với sinh viên năm học 2023  - 2024

TP: BGH, Công an Tp. Hà Nội, ĐTN, đ/d các phòng, các khoa (Th. Huyên), TTĐTQT, TTNT, TTTH, TViện, Bộ môn, trợ lý các khoa, CVHT từ K62 đến K65, đ/d SV các lớp K62 đến K65 (Các khoa gửi danh sách SV tham dự về P7 trước ngày 15/4/2024)

Nguyễn Trung Việt

Chủ Nhật

21/04

 

 

 

THÔNG BÁO