ThS. Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ làm việc:

P316-A1, Đại học Thủy Lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

tungpt@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 +84987140792

Fax:

 

Chức vụ:

Giảng viên

         

            Các môn giảng dạy:

-  Cơ sở thiết kế máy 2

-  Đồ án Công nghệ chế tạo máy

-  Chế tạo phôi      

-  Thực tập CAD/CAM

-  Thực tập chuyên ngành CNCK 

Hướng nghiên cứu:

  -   Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng trong gia công cơ khí;

  -   Ứng dụng CAD/CAM/CAE và CNC trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí;

  -   Ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa trong kỹ thuật cơ khí.

 Quá trình đào tạo:

  •  -    09/2010 đến 06/2015: Kỹ sư, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  •  
  •  -    06/2016 đến 04/2018: Thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kinh nghiệm:

  •  -   08/2019 đến nay         : Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi.
  •  
  •  -   01/2018 đến 07/2019: Nhân viên kế hoạch sản xuất, CNC Operation Group, CNC Team, Samsung                                                                          Vietnam Component Center.
  •  
  •  -   09/2015 đến 12/2017: Nghiên cứu viên, Trung tâm Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm –                                                                         Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ - Bộ KH&CN.

 Công trình/Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, phân loại và đánh giá khả năng ứng dụng các sáng chế, công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước.

2017

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

Tìm kiếm chọn lọc công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2015 – 2017.

2017

Cấp Quốc gia

Tham gia

 

 Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

  1. Nguyen Ngoc Kien, Pham Thanh Tung, Dang Duc Binh, Bui Long Vinh: Determine the optimal cutting conditions by artificial intelligence methods to ensure productivity and surface quality when working on machining center, National Science and Technology Conference on Mechanical & Transportation Engineering (2016).

 Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

 Dịch và biên soạn sách giáo trình:

 Hướng dẫn NCS:

 Hướng dẫn Cao học:

 Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

 Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên:

Giới thiệu